Spracovanie osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

 

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu 

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnost florwood.cz a.s., so sídlom 17. listopadu 237 B, Pardubice 53002, identifikačné číslo: 28781317, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové , oddiel B, vložka 2895 (ďalej len „správca“).
1.2. Kontaktné údaje správcu sú následovné: adresa pre doručenie 17. listopadu 237, Pardubice 53002, adresa elektronickej pošty obchod @floorwood.cz, telefón +421220570399.
1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. Zákonný dovod spracovania osobných údajov

2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre splnením zmluvy medzi Vami a správcom alebo pre vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

3. Účel spracovania osobných údajov

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy.
3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. Doba uloženia osobných údajov

4.1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. Ďalši príjemcovia osobných údajov

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy. 
5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. Práva subjektu údajov    

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
6.2. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
6.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.
presmerovat_automaticky

Táto stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies. Nastavenie využívaní a dostupnosti cookies môžete upraviť v nastavení Vášho prehliadača.

Ok