Zameranie rolety Classic

Zameranie rolety pred stavebný otvor

Zameranie rolety pred stavebný otvor

Zameranie rolety do stavebného otvoru

Zameranie rolety do stavebného otvoru

Mechanizmus u týchto roliet si môžete pri montáži nastaviť ako na pravú, tak na ľavú stranu.

1) Montáž rolety pred otvor - najprv zmerajte šírku otvoru a potom pripočítajte min. 6 cm presah.

Príklad: šírka otvoru je 92 cm, látka s presahom min. 6 cm bude široká 98 cm. Zadáte 98 cm.

Máte výšku otvoru k parapetu 130 cm, pridáte min. 10 cm = zadáte 140 cm.2) Montáž rolety do otvoru - najprv zmerajte šírku otvoru hore (A).

A1 - kontrola šírky rolety (je ak šírka A1 menšia ako A, je nutné zadať šírku rolety podľa A1)

Príklad: šírka otvoru A je 92 cm, odčítate min. 4,5 cm pre mechanizmus = zadáte 87,5 cm.
Šírka látky bude 87 cm.

Máte výšku otvoru k parapetu 130 cm, pridáte min. 5 cm = zadáte 135 cm.
presmerovat_automaticky