Zameranie rolety Deň a Noc na mieru

1) Montáž rolety na rám okna - najprv zmerajte šírku skla, vrátane zasklievacej lišty. Pozor na kľučku okna, látka nesmie presahovať kľučku. Zadávate celkový rozmer, vrátane ovládacieho mechanizmu, horného profilu a závažia.

Príklad:

  • máte šírku skla vrátane lišty 92 cm, pre montáž na rám okna pridáte 3 cm = zadáte šírku 95 cm.
  • máte výšku od vrchného rámu okna po spodnú časť skla 130,4 cm, pridáte minimálne 1 cm (alebo viac, podľa toho, kam má ísť roleta rozvinúť) = zadáte 131,4 cm.
  • tienená plocha (šírka látky) je o cca. 4 cm menšia ako celková šírka rolety.


2) Montáž rolety pred otvor - Múr / Strop - najprv zmerajte šírku a výšku celého otvoru. Výšku rolety meriame ako celkovú výšku, vrátane hornej lišty, po parapet - kúrenie - podlahu.

Príklad:

  • máte šírke otvoru 92 cm, pre montáž na stenu alebo strop pridáte min. 2 cm = zadáte šírku 94 cm. Ak požadujete väčší presah v šírke, zadáte viac ako 2 cm.
  • máte výšku otvoru po hranu parapeta 162,3 cm, (pridáte výšku hornej lišty rolety nad otvorom min. 4 cm) = zadáte výšku 166,3 cm. Ak požadujete presah pod parapet, pridáte požadovanú výšku. Ideálne je montovať roletu vyššie nad otvor, aby sa neodlomili omietka.
  • tienená plocha (šírka látky) je o cca. 4 cm menšia ako celková šírka rolety.

3) Montáž rolety do otvoru - Zadávate celkový rozmer, vrátane ovládacieho mechanizmu, horného profilu, závažia.

Príklad:

  • máte šírku otvoru 92 cm, odčítate 0,5 cm = zadáte 91,5 cm.
  • máte výšku otvoru k parapetu 130 cm = zadáte 130 cm
  • tienená plocha (šírka látky) je o cca. 4 cm menšia ako celková šírka rolety.
presmerovat_automaticky