Zameranie rolety Mini Carina

 

Mechanizmus u týchto roliet (štandardných aj na mieru) si môžete pri montáži nastaviť ako na pravú, tak na ľavú stranu.

Šírka vrátane mechanizmu bude po pripočítaní 2,25 cm na každej strane k šírke látky, súčet šírka látky + 4,5 cm.

Príklad: šírka skla je 92 cm, látka s presahom 3 cm bude široká 95 cm + je nutné počítať s šírke mechanizmu 4,5 cm na návine rolety. Celokov šírka návinu vrátane mechanizmu bude teda 99,5 cm, a šírka látky 95 cm.

Pri zameraní rolety dajte pozor na vzdialenosť kľučky okna, aby nebránila posunu rolety.

Držiak rolety na ráme okna je v štandarde pre šíri rámu 18 mm. Pre širší rám je k dispozícii nastaviteľný držiak.
presmerovat_automaticky