Zameranie rolety Mini FG

Zameranie rolety MINI na rám okna

Zameranie rolety MINI na rám okna

Zmerajte šírku skla, vrátane zasklievacej lišty. Pozor na kľučku okna, látka nesmie presahovať kľučku. Výšku meriame od hornej hrany rámu okna po spodnú hranu rámu.
presmerovat_automaticky