Zameranie rolety Mini FG

Zmerajte šírku skla, vrátane zasklievacej lišty. Pozor na kľučku okna, látka nesmie presahovať kľučku. Výšku meriame od hornej hrany rámu okna po spodnú hranu rámu.
presmerovat_automaticky