Zameranie žalúzie Honeyflex

Zaměření Plissé žaluzie Honeyflex

Inštalácia do otvoru (výklenku):

  • Šírka: meranie by sa malo vykonávať na dvoch miestach (pri strope a parapete), dajte menší rozmer
  • Výška: meranie by malo byť vykonané na dvoch miestach a od menšieho rozmeru odčítajte od 2 cm do 3 cm

Inštalácia pred otvor:

  • Šírka: zmerajte otvor a pridajte minimálne 10 cm (5 cm na stranu) k získanému rozmeru alebo zadajte celkovú šírku akú poožadujete
  • Výška: meranie by malo byť vykonané aspoň na dvoch miestach: meranie od stropu k podlahe alebo parapetu (odkrytý radiátor) a odčítajte 0,5 cm až 1 cm od menšieho rozmerupresmerovat_automaticky