Jemná opravná rýchla hmota Ardex A 45 NEU na cementovej báze, zvlášť vhodná k opravám vyšliapaných a poškodených schodov. Schodové stupne sa dajú vyrovnať a nivelizovat a už 15 min. po nanesení opravnej hmoty možno filcovať a štukovať, upravovať hrany - seřezávat, zaobľovať a vyhladzovať. Opravná hmota A 45 NEU je určená pre vyrovnanie a opravy schodníc, podest, pre opravu dier a nerovností, priehlbín a výtlkov v poteroch a betónových podlahách. Stierkovanie výškových rozdielov a nerovností na všetkých vhodných povrchoch. Pre finálne stierkovanie do úplnej nuly. S veľmi nízkymi emisiami.

Sivý prášok so špeciálnymi kryštalickými cementy, vybranými plnivami a dobre dispergovatelnými umelohmotnými aditívami a vybranými plnivami. Zmiešaním s vodou vznikne malta držiaca tvar, ktorú možno spracovávať po dobu asi cca. 15 minút. S Ardurapid efektom, ktorý ovplyvňuje rýchle hydraulické vytvrdenie a úplnú kryštalickú väzbu vody. Ztuhne hydratáciou rýchlo na hmotu bez pnutia.

Parametre

Parameter Popis
Typ Opravy podkladov
Balenie 12,5 kg
Spotreba cca. 1,25 kg prášku na m2 a mm
Vhodné pre podlahové vykurovanie Áno
Doba spracovania cca. 15 min.
Pevnosť tlaku po 28 dňoch 35 N/mm2
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch 7 N/mm2
doba pochôdznosti po cca. 60 min.
Doba, po ktorej je možné lepiť po cca. 60 min.
Množstvo zámesovej vody cca. 3,4 - 4 l vody na 25 kg prášku
Min. vrstva pre stoličky na kolieskach 1 mm
EMICODE EC 1
Pyp podkladu Betón, cementové potery

Priložené súbory

BL_ARDEX_A_45_NEU_CZ.pdf (212 kB)
Bezpečnostný list

TL-ARDEX-A-45-NEU.pdf (1,57 MB)
Technický list

Jemná opravná hmota pre opravu schodov Ardex A 45 NEU

Katalógové číslo:
4627-BL
Hmotnosť:
12.5 kg
Výrobca:
Ardex
Cena s DPH:
37,52 €
Dostupnosť:
6 dní
ks

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Príprava podkladu: Podklad musí byť suchý, ale pevný nosný, drsný, zbavený prachu a separačných častíc. Ardex A 45 NEU priľne k väčšine drsných aj nesavých povrchov. Anhydritové potery opatríme prednáterom Ardex Premium P 52 alebo Ardex P 51 v pomere 1: 3. Hladké a hutné povrchy, ako terrazzo, keramické obklady a dlažbu, drevené podklady penetrujeme s Ardex Premium P 52, 1: 1 1/2 alebo Ardex P 82 neno Ardex P4.

Na poteru z liateho asfaltu s nedostatočným zásypom piesku použijeme prednáter Ardex P 82. Staré zvyšky lepidla na podklade musia byť odolné vode. Dbajte na pokyny v technických listoch pre prednáteru, aj pri použití Ardex P 51. Príprava anhydritových poterov zodpovedá platným smerniciam pre plánovanie a vykonávanie liatych poterov na kalciumsulfátové báze.

Spracovanie: Do čistej miešacej nádoby dáme čistú vodu a za výdatného miešania vmiešame potrebné množstvo prášku, až vznikne bezhrudkovitá malta. Na zamiešanie prášku 12,5 kg Ardex A 45 NEU použite cca. 3,4 - 4l vody. Malta je pri od + 18°C do + 20°C spracovateľná cca. 15 minút. Nižšie teploty predlžujú a vyšší skracujú dobu spracovateľnosti.

Ardex A 45 NEU je možné nanášať vo vrstve od 0 do 10 mm v jednom pracovnom kroku, na poter z liateho asfaltu a zvyšky lepidiel max. 2 mm. Pre celoplošné vyrovnávanie a plnenie viac než 10 mm, maltu nastavíme pieskom o zrnitosti 0 - 4 mm. Pomer miešania: 1 objemový diel prášku: 0,3 objemový diel piesku. Na hladké povrchy a povrchy opatrené prednáterom naneste vrstvu hmoty Ardex A 45 NEU. Rýchla pokládka podlahovín je možná po použití nivelačné hmoty Ardex A 55.

Všeobecne platí: Vrstva Ardex A 45 NEU je pochôdzna po cca. 60 minútach pri + 18°C do + 20°C. Stierkovanie ďalšie vrstvy alebo nivelácie by malo byť vykonané až na pochôdznu vrstvu. V prípade, že povrch vrchnej vrstvy Ardex A 45 NEU je už suchý, je nutné pred ďalším stierkovaním vykonať prednáter s Ardex Premium P 52, 1: 5 riedený vodou. Ardex A 45 NEU sa spracováva pri teplote cez + 5°C. Vyrovnávaciu vrstvu je nutné chrániť pred slnečným žiarením a prievanom, aby príliš rýchlo nevyschol. Nie je vhodný pre použitie v exteriéri a trvale mokrom prevádzky. Tu použite Ardex A 46.


Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272 / 2008 (CLP)

  • H318 Vážne poškodenie očí / podráždenie očí, kategória 1

Označovanie podľa nariadenia (ES) č.1272 / 2008 [CLP]

  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí
  • Nebezpečné obsiahnuté látky: portlandský cement

Bezpečnostné upozornenia (CLP):

  • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P280 - Používajte ochranné okuliare, ochranné rukavice.
  • P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom mydla a vody.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu.
  • Obsah - obal odstráňte v súlade s regionálnymi - národnými - medzinárodnými - miestnym predpismi.

Videá


Diskusia


Tovar ešte nebol okomentovaný, buďte prvý.


Pridať reakciu

Vaše meno*
 
Váš e-mail*
   
Zasielať príspevky na tento e-mail
Text komentára*
 
Ochrana proti spamu vložte 3 znaky z obrázka*:
image  
* povinné položky

*  


Otázka na predavačapresmerovat_automaticky