Bytové koberce s triedou záťaže 22+


Každý koberec je vyrobený na rôzny typ záťaže. Trieda záťaže 22+ označuje koberce pre obytné priestory - stredne namáhané.


presmerovat_automaticky