Osmo 2K Olej na drevo je vysoko kvalitný jednovrstvový matný dvojzložkový olej na báze prírodných olejov, bez obsahu rozpúšťadiel, pre silne namáhané parketové a drevené podlahy iba jednou vrstvou. Ideálne na ošetrenie akýchkoľvek parketových a drevených podláh (masívnych podláh, sedliackych podláh, paluboviek, schodov a pod.). V súlade s normou DIN 18356; je vhodný aj na ošetrenie povrchu dreveného nábytku. Je obzvlášť vhodný pre aplikáciu na drevá s vysokým podielom v ňom obsiahnutých látok a na použitie vo verejných priestoroch, kde je vyžadované použitie prípravkov neobsahujúcich rozpúšťadlá. Je určený na profesionálne použitie. Pri nanesení jedného náteru vytvorí poréznu priedušnú vrstvu, odolnú proti vínu, pivu, bicyklu, káve, vode. Zaschnutý náter je nezávadný pre ľudí, zvieratá a rastliny. Všetky farebné odtiene 2K Oleje na drevo je možné vzájomne miešať.

Parametre

Parameter Popis
Výdatnosť m²/l 1 liter = cca 40-50 m² jeden náter
Náradie pre aplikáciu Dvojlistá stierka, valček
Typ Dvojzložkové
Prevedenie Farebné
Použitie Interiér
Stupeň lesku Mat
Doba zaschnutia cca. 24 hodín
Hustota g/cm³ Olej 0,95 - 1,20, tužidlo 1,15 - 1,20 g/cm³
Spracovateľnosť zmesy 3 - 4 hodiny
Obsah VOC g/l 50
Protišmykovosť R10

Priložené súbory

2k.pdf (213 kB)
Technický list

6633-osmo-tuzidlo-pro-2k-olej.pdf (233 kB)
Karta bezpečnostných údajov

Prufzeugnis R10 fur 2K Holz-Ol.pdf (3,61 MB)
Certifikát R10 pre 2K olej

Osmo 6141 2K Olej na drevo Havana mat

Produkt už nie je v ponuke

Venujte prosím pozornosť alternatívnym
produktom nižšie na tejto stránke,
ak sú uvedené

Odporúčame prikúpiť

 • Osmo sada na podlahy s válečkem z mikrovlákna

  Kompletná aplikačna sada Osmo sa zvlášť odporúča pre nanášanie povrchových úprav na báze oleja Osmo na drevo,...
  Cena s DPH: 53,00 €
  Dostupnosť: Skladom
 • Osmo dvojitá špachtľa 270 mm

  Dvojitá špachtľa Osmo je vhodná pre spracovanie tvrdého voskového oleja a dekoračných voskov. Odporúčame taktiež...
  Cena s DPH: 44,90 €
  Dostupnosť: 7 dní
 • Osmo 7350 tmel na drevené podlahy 1l

  Bezfarebná polymérna disperzia Osmo 7350 pre tmelenie prasklín a škár brúsených parkiet. Extrémne vysoká tmeliaca...
  Cena s DPH: 17,00 €
  Dostupnosť: 7 dní
 • Osmo vzorkovník 2K Olej na drevo

  Osmo 2K Oleje na drevo sú vysoko kvalitné jednovrstvové, matné, dvojzložkové oleje na báze prírodných olejov, bez...
   
  Dostupnosť: neznámaPopis tovaru

Výrobok spĺňa požiadavky na najvyšší prípustný obsah prchavých organických zlúčenín pre farby a laky podľa vyhlášky MŽP SR č. 415/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (príloha č. 1). 7, časť II, kategória výrobkov A/j (viaczložkové špeciálne farby sú farby na rovnaké použitie ako jednozložkové farby so špeciálnou funkciou, ale s druhou zložkou (napr. terciárnymi amínmi) pridanou pred použitím), limitné hodnoty obsahu VOC pre výrobky patriace do tejto kategórie = 500 g/l VOC). Maximálny obsah VOC v tomto výrobku je 50 g/l VOC.

Príprava: Olej na drevo Osmo 2K nie je pripravený na priame použitie v dodanej forme. Pred začatím náterových prác sa musí do oleja pridať tvrdidlo (pomer miešania 100 : 12 % objemu) a zmes sa dôkladne premieša. Neriediť! Čas spracovania je približne 3 až 4 hodiny.
Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť pokrytý mrazom (max. 20 % vlhkosť dreva). Staré laky a nátery musia byť úplne odstránené. Trhliny a škáry v dreve sa musia utesniť (Osmo pasta na drevo, Osmo tmel na škáry 7350). Povrch dreva opatrne prebrúste - najprv hrubým brúsnym papierom, potom brúsnym papierom so zrnitosťou P120 - P150. Pred vlastným náterom starostlivo odstráňte všetok prach pomocou metličky a vysávača. Konečná povrchová úprava závisí okrem iného od vlastností dreva. Z tohto dôvodu vždy odporúčame najprv vykonať skúšobný náter.

Spracovanie - aplikácia: Na podlahy so skosenými hranami nanášajte náter po menších častiach, a ak to typ podlahy umožňuje, v smere štruktúry dreva valčekom z mikrovlákna v tenkej vrstve. V-drážky v spojoch dosiek nenapĺňajte olejom. Nechajte olej preniknúť do dreva približne 20 až 40 minút. Potom olej zapracujte do podlahy pomocou jednokotúčového stroja s bielou alebo béžovou podložkou (na nábytok použite Osmo HandXcenter s bielou podložkou). Tým sa dosiahne homogénny konečný vzhľad povrchu. Potom nechajte náter úplne zaschnúť.

Upozornenie: Pokiaľ ste naniesli príliš veľa oleja, tvoria sa za jednokotúčovým strojom na podlahe pruhy. Otočte alebo vymeňte pad. Tkaniny nasiaknuté namiešaným olejom s tužidlom ukladajte do uzavretých nádob až po kompletnom vytvrdnutí výrobku (cca 12 - 16 hod.). V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo vzrastu tlaku v tesne uzavretých nádobách na odpad.

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné náradie vyčistite pomocou Osmo čističa na štetce (bez obsahu rozpúšťadiel).

Čas schnutia: Približne 24 hodín (za normálnych klimatických podmienok pri teplote 23 °C a relatívnej vlhkosti 50 %), ak je zabezpečené dobré vetranie. Nižšie teploty a/alebo vyššia vlhkosť môžu výrazne predĺžiť čas sušenia.

Výdatnosť: 1 liter výrobku pokryje približne 40 - 50 m² v jednej vrstve. Výťažnosť závisí najmä od stavu dreva. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na hladké hobľované/brúsené drevené povrchy, pri iných povrchoch sa výnosy môžu líšiť.

Upozornenie: Olej na drevo Osmo 2K používajte len s určeným tvrdidlom. Zvyšný materiál po dátume exspirácie sa nemôže použiť a musí sa zlikvidovať. Drevené povrchy ošetrené olejom na drevo Osmo 2K sa ľahko udržiavajú. Hrubé nečistoty odstráňte metlou alebo vysávačom. Pri vytieraní pridajte do vody prípravok Osmo Wisch-Fix a utrite podlahu vlhkým (nie mokrým) mopom. Na intenzívne vyčistenie a oživenie povrchu dreva použite Osmo Voskovú údržbu a čistiaci prostriedok. Pokiaľ požadujete vysoký lesk, naneste po uschnutí podlahy tenkú vrstvu Osmo Voskovej údržby a čistiaceho prostriedku a po zaschnutí podlahu vyleštite.

 


Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Hexametylén diizocyanate, oligomers hexán-1,6-diyl-diizokyanát
 • H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné pokyny

 • P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosólov. s miestnymi/regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi
 • P280 Používajte ochranné rukavice.
 • P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred opätovným použitím vyperte.
 • P405 Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 Odstráňte obsah/obal v súlade

Videá


Otázka na predavačapresmerovat_automaticky