Hranoly pre terasy


Konštrukčné hranolyKonštrukčné hranoly

Podkadné hranoly (nosné trámy) pri drevených terásách musia byť z dreva s podobnou hustotou a životnosťou ako terasové dosky. Musia mať minimálne dvojnásobnú hrúbku, ako je hrúbka dosiek.

Podkladné hranoly by sa mali upevniť tak, aby sa vytvorili pevné základy. Nosné trámy terasy by mali byť kvôli odvodu vody uložené na nepriepustných podložkách (napr. z gumy). Napokon je dôležité zaistiť spád podkladového roštu 2-3% v uvažovanom smere odvodnenia.

Dôležité je zabezpečenie odvetrania priestoru pod terasou. Je potrebné zaistiť správnu vzdialenosť medzi nosnými trámami terasy. Táto vzdialenosť závisí na pevnosti a šírke dosiek.


presmerovat_automaticky