Skrutky pre terasy


Skrutky pre terasySkrutky do dreva

Pre dlhú životnosť terasy, používajte len skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele A2 alebo A4 (v styku s chlórovanou vodou). Skrutky najmenej dvojnásobne dlhšie ako je hrúbka dosky. Na prichytenie dosky hranola použite vždy dve skrutky na každej strane. Presahy priskrutkovaných koncov dosiek by mali byť maximálne 5 - 10 cm, aby sa konce neohýbali. Vzdialenosť medzi skrutkou a okrajom dosky by mala byť približne 2 cm.
 
Dôležité je vopred navŕtať otvory pre skrutky. Hlava skrutky by mala byť v jednej rovine s povrchom dosky, aby skrutka nevyčnievala. Odporúčame otvor pre skrutku predvŕtať a zahĺbiť "zahlbovákom", proti možným trieskam okolo hlavičky skrutky a pre rovnomerné zapustenie.
Spoje terasy môžu byť skryté alebo viditeľné, záleží na vašich preferenciách ohľadom vzhľadu terasy.


presmerovat_automaticky