Blesková veľmi jemná opravná stierka Ardex FIX pre opravy podláh pred kladením podlahových krytín. Plnenie dier, výlomov a rýh. Vyrovnávanie výškových rozdielov u poterov, drevotrieskových, OSB, cementotrieskových dosiek typu cetris a iných stavebných dosiek. Zahladzovanie nerovností v cementových, anhydritových a asfaltových poteroch, betónových podlahách, drevotrieskových doskách, dlaždiciach a dlažobných doskách. Drobné opravy na odstránenie závadných miest na existujúcich starých i nových stierkovaných vrstvách. Pri plošnom stierkovani použiteľná v hrúbkach vrstvy 0 - 4 mm. Stěrkovatelná do nulovej vrstvy. Po 30 minútach možné kladenie krytín, odpadá penetrácia. Rýchlo vytvrdzuje. Prídržnosť na všetkých typoch podkladu.

Špeciálne cementy, dobre rozpustné umelé hmoty a nejjemnozrnější plniva. Zmiešaním s vodou vznikne tvar držiaca malta, ktorú možno spracovávať po dobu asi 5 minút a ktorá asi po 1/2 hodiny hydratáciou vytvrdzuje. S Ardurapid Efektom - rýchlym hydraulickým vytvrdnutím a kompletnou kryštalickou väzbou vody.

Parametre

Parameter Popis
Typ Opravy podkladov
Balenie 5 kg
Spotreba cca. 1,15 kg prášku / m2 v sile 1 mm
Vhodné pre podlahové vykurovanie Áno
Doba spracovania cca. 5 min.
Pevnosť tlaku po 28 dňoch 20 N/mm2
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch 7 N/mm2
doba pochôdznosti po cca. ½ hod.
Doba, po ktorej je možné lepiť po cca. ½ hod.
Množstvo zámesovej vody cca. ⅓ l vody na 1 kg prášku
Pre hrúhku vrstvy 0 - 4 mm
EMICODE EC 1
Pyp podkladu Betón, anhydrit

Priložené súbory

TL-ARDEX-FIX.pdf (1,70 MB)
Technický list

BL_ardex_fix_cz.pdf (138 kB)
Bezpečnostný list

Veľmi jemná opravná stierka Ardex FIX 5 kg

Katalógové číslo:
3203-BL
Hmotnosť:
5 kg
Výrobca:
Ardex
Cena s DPH:
45,95 €
Dostupnosť:
6 dní
ks

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Príprava podkladu: Blesková stierka Ardex FIX drží neoddeliteľne na všetkých bežných stavebných podkladoch. Podklad musí byť suchý, pevný, nosný, drsný, zbavený prachu, nečistôt a separačných materiálov. Staré zvyšky lepidiel musí pevne držať na podklade a vykazovať dostatočnú vlastnú pevnosť. Na umelohmotných, alebo lakovaných plochách jenutný umeloživicný prednáter Ardex P 82. V prípade pochybností vykonáme skúšobnú plochu.

Spracovanie: Rozmiešame iba toľko materiálu, koľko sme schopní spracovať do 5 minút. Do čistej miešacej nádoby dáme čistú vodu a za dôkladného miešania vmiešame toľko prášku, až vznikne bezhrudková malta. Na rozmiešanie 1 kg prášku bleskovej stierky Ardex FIX použijeme asi 0,33 litra vody. Malta je pri + 18°C do + 20°C spracovateľná po dobu asi 5 minút. Nižšie teploty dobu spracovateľnosti a vytvrdzovania predlžujú, vyššie ju skracujú. Na nesavých podkladoch nanášame bleskovú stierku Ardex FIX v minimálnej vrstve 1 mm. Dostatočne vytvrdenú vrstvu stierky možno znovu čerstvo namiešanú bleskovú stierkou Ardex FIX předhladit. Kladenie krytín je možné po 30 minútach. Pre kladenie parkiet počkáme asi 1 deň. Bleskovú stierku Ardex FIX spracovávame pri teplotách od + 5°C.

Upozornenie: Pre vonkajšie alebo trvale mokré prostredie nemožno bleskovú stierku Ardex FIX použiť. Pre veľkoplošné stierkovanie v hrúbkach vrstvy cez 4 mm použijeme vyrovnávaciu a nivelizačnú hmotu Ardex K 15, alebo nivelizačnú hmotu Ardex K 80.


Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272 / 2008 (CLP)

 

  • H318 Vážne poškodenie očí / podráždenie očí, kategória 1
  • H315 Žieravosť / dráždivosť kože, kategória 2

Označovanie podľa nariadenia (ES) č.1272 / 2008 [CLP]

  • H315 - Dráždi kožu
  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí

 

Bezpečnostné upozornenia (CLP):

  • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P280 - Používajte ochranné okuliare, ochranné rukavice.
  • P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom mydla a vody.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu.
  • Obsah - obal odstráňte v súlade s regionálnymi - národnými - medzinárodnými - miestnym predpismi.

Diskusia


Tovar ešte nebol okomentovaný, buďte prvý.


Pridať reakciu

Vaše meno*
 
Váš e-mail*
   
Zasielať príspevky na tento e-mail
Text komentára*
 
Ochrana proti spamu vložte 3 znaky z obrázka*:
image  
* povinné položky

*  


Otázka na predavačapresmerovat_automaticky