Vosk Osmo 5735 chráni čela drevených terás pred trhlinami počas zvetrávania a minimalizuje absorpciu vlhkosti v mieste rezu a vysychaniu. Minimalizuje nasávanie vody rovnako ako vysušovaniu rezných hrán. Pre rezné hrany terasových dosiek, fasádnych alebo strešných prvkov z tvrdých a mäkkých drevín.

Výdatnosť: 375 ml pokryje približne 250 koncov terasových dosiek na oboch stranách.

Parametre

Parameter Popis
Výdatnosť m²/l cca 2 m2 rezného povrchu
Náradie pre aplikáciu Štetec
Typ Vosky
Prevedenie Bezfarebné
Použitie Exteriér
Veľkosť balenia 0,375
Stupeň lesku Polomatný
Doba zaschnutia 3 - 4 hodiny
Zloženie Prírodné rostlinné oleje a vosky
Farba Priehľadná

Priložené súbory

5735 Clear.pdf (147 kB)
Product information

OSMO 5735 vosk na rezné špary

Katalógové číslo:
10300151
Hmotnosť:
0.8 kg
Výrobca:
Osmo
Cena s DPH:
27,40 €
Dostupnosť:
6 dní
ks

Odporúčame prikúpiť

 • Originálny plochý štetec Osmo 25 mm

  Štetec plochý Osmo 25 mm, pre olejované i vodou riediteľné nátery, úplne nová technológia syntetického vlákna,...
  Cena s DPH: 4,60 €
  Dostupnosť: Skladom
 • Osmo 4001 WR impregnácia dreva 0,75l

  Ideálne ako extra ochrana pre mäkké druhy dreva pre exteriér. Čistá impregnácia dreva, ktorá slúži ako preventívna...
  Cena s DPH: 21,80 €
  Dostupnosť: 6 dníPopis tovaru

Zabraňuje vnikaniu vlhkosti, bez silikónu s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom.

 • Chráni pred tvorbou prasklín
 • Minimalizuje napúčanie a zosychanie dreva
 • Pôsobí aj zvnútra dreva
 • Bez obsahu silikónov
 • Bezfarebný
 • Zabraňuje krvácanie zo zložiek dreva
 • Bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny, akonáhle je suchý
 • Veľmi odolný voči vode a nečistotám
 • Mikroporézna, priedušná povrchová úprava, ktorá nepraská, neodlupuje sa
 • Vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri

Zloženie: Na báze prírodných rastlinných olejov a voskov (slnečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej, karnaubový a kandelinový vosk), parafínov, sikatív (sušidel) a prídavných látok zaisťujúcich vodoodpudivosť. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu). Výrobok vyhovuje požiadavkám na maximálne prípustné hodnoty obsahu prchavých organických látok pre farby a laky.

Príprava: Drevený povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť pokrytý námrazou (vlhkosť max. 20%). Osmo Vosk na rezné hrany je pripravený na priame použitie, prosím nerieďte. Dobre pred použitím premiešajte.

Aplikácia: Iba na surové drevo naneste pomocou plochého štetca. Odporúčame nanášať postupne 2 vrstvy. 150 ml/m² pre prvú vrstvu a 50 ml/m² pre druhú vrstvu.

Čistenie pracovného náradia: Pracovné náradie vyčistite pomocou Osmo čističe štetcov (bez obsahu aromátov).

Doba schnutia: Približne 12 hodín. Pri nižších teplotách alebo vyššej vzdušnej vlhkosti sa predlžuje doba schnutia.


 

 

 

 

 

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Flam. Liq. 3 H226 Hořlavá kapalina a páry.

Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES

 • H226 Horľavá kvapalina a pary.

Bezpečnostné upozornenie

 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 Chráňte pred teplom / pred otvoreným plameňom. - Zákaz fajčenia.
 • P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
 • P262 Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.
 • P501 Obsah / obalu v súlade s miestnymi - regionálnymi - národnými - medzinárodnými predpismi.
 • Musia sa dodržiavať bežné bezpečnostné opatrenia pre manipuláciu s chemikáliami.
 • Pri brúsení je nutné používať ochranné masky proti prachu.
 • V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu.
 • Pozor! Tekutým výrobkom napustený textil po použití okamžite vyperte v Osmo čističi štetcov alebo uchovajte vo vzduchotesnej uzavretej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky