Ako položiť laminátovú podlahu?

Návod pre položenie laminátovej podlahy

1. Kontrola materiálu pred položením

Pred a behom položenia laminátovej podlahy je nutné dôkladne skontrolovať prípadné chyby na materiály. Lamely s viditeľnými  nedostatkami alebo poškodením nesmú byť použité. Montáž môžeme prevádzať len za denného svetla alebo dobrého osvetlenia, pretože inak by sme nemuseli rozpoznať prípadné poškodené alebo chybné lamely.

2. Aklimatizácia pred položením

Laminátové podlahy musíme minimálne 48 hodín pred položením nechať aklimatizovať v miestnosti, kde sa budú montovať pri teplote vyššej než 17°C a vlhkosti vzduchu 50-65%. To znamená, že uzatvorené balíky sa musia prispôsobiť klimatickým podmienkam v miestnosti. Ak je medzi miestnosťou skladovania a miestnosťou položenia podlahy veľký klimatický rozdiel, mala by byť doba aklimatizácie skôr dlhšia. Ak sú klimatické podmienky skoro rovnaké, môže byť doba aklimatizácie aj kratšia. Balíky podlahy skladujeme na rovnom podklade, bez toho aby boli otvorené. Predovšetkým v novostavbách, kde býva veľmi vysoká vlhkosť vzduchu, musia byť tieto body bezpodmienečne dodržané.

 

3. Neinštalovať v trvale mokrých, vlhkých priestoroch

Laminátové podlahy sa nesmú pokladať v miestnosti, do ktorej môže stekať voda. Stojatá voda preniká spojmi do laminátovej podlahy a trvale ju ničí. V trvale vlhkých miestnostiach alebo vo vlhkom prostredí (sauna, malé kúpeľne ...) by sa laminátová podlaha nemala pokladať, pretože nemôžeme vylúčiť nebezpečie vniknutia vlhkosti do podlahy. Ak má byť laminátová podlaha položená v kúpeľni, musí sa dbať na to, aby sa nepokladala do oblasti striekajúcej vody (sprcha, vaňa, toaleta, umývadlo) a aby vlhkosť trvale zostávala v normálnom rozsahu medzi 50-65% relatívnej vlhkosti vzduchu. Bezprostredne je nutné vyvarovať s tvoreniu mlák  a pôsobeniu vlhkosti jak na okrajoch a oblasti  škár tak aj na ploche.

 

4. Vlastnosti podkladu

Všetky dané podklady musia byť rovné (max.2mm na dĺžku 2m), suché a dostatočne pevne. Väčšie nerovnosti sa vyrovnávajú bežnými stierkovými hmotami. Povrch podkladu by mal byť bez trhlín a bez úlomkov. Voľné podklady alebo nedostatočne pevne podklady (PVC, koberce) musia byť odstránené.

5. Parotesná izolácia u minerálnych podkladov

Na suchom, minerálnom podklade určenom pre položenie podlahy sa zásadne používa ešte 0,2mm silná polyetylénová fólia alebo alternatívne podklady s integrovanou ochranou proti prenikaniu vlhkosti (parotesná izolácia). Tá bráni tomu, aby sa zvyšná vlhkosť dostala na zadnú stranu laminátovej podlahy. Polyetylénová fólia má úlohu parotesnej izolácie, ukladá sa v pásoch s prekrytím cca 30cm a lepí sa. V žiadnom prípade polyetylénová fólia nepôsobí ako utesnenie stavby.

6. Dilatačne škáry a dodržiavanie vzdialenosti od steny a pevných objektov

Nosná doska laminátovej podlahy je drevený materiál, ktorý sa rovnako ako prírodné drevo rozťahuje a sťahuje podľa klimatických podmienok. Položená laminátová podlaha preto potrebuje oproti pevným častiam, teda stenám, podperám, trúbkam radiátorov, schodom atď. príslušnú vzdialenosť, nazývanú dilatačná škára. Ďalej musia byť pri prekročení definovanej plochy položenia dodržané dilatačné škáry. Príliš malá vzdialenosť od steny je najčastejšou chybou pri položení podlahy. Často sa prejaví až v lete, keď je laminátová podlaha v dôsledku zvýšenej vlhkosti vzduchu a teploty v letných mesiacoch nútená rozťahovať sa. Dilatačná škára poprípade vzdialenosť od steny by mala byť min. 8mm, u väčších plôch úmerne viac.

Ako približné pravidlo platí:

Na 1m podlahy je nutné dodržiavať dilatačnú škáru od steny min. 1,5mm na oboch stranách miestnosti. (Príklad: miestnosť 5m široká = min. 8mm okrajová škára na každej strane)

Dokonca aj keď položený materiál dolieha k stene miestnosti len na jednej strane, môže sa materiál s plávajúcim uložením krčiť alebo vlniť. „Obľúbenou“ slabinou sú pritom dverné zárubne, napojenie na schody, miesta u radiátorov aj ukončovacie lišty.

Ťažké predmety ako napr. kuchynské skrinky a skrine (podlaha sa môže pohybovať k jednej strane) vyžadujú na druhej strane dvojnásobnú vzdialenosť od steny. Inštalácia ťažkých predmetov poprípade vstavaného nábytku (kuchyne, vstavané skrine, akvária atď.) odporúčame previesť pred položením podlahy a laminátovú podlahu položiť k týmto predmetom (objektom). Takto je kedykoľvek možná jednoduchá a nekomplikovaná obnova podlahy. Dilatačné škáry sa u stien zakrývajú pomocou soklových líšt, v iných oblastiach špeciálnymi podlahovými profilmi.

7. Požiadavky na dilatačné škáry

Pretože, ako bolo práve napísané, laminátová podlaha sa podľa klimatických podmienok rozťahuje a sťahuje, sú za nasledujúcich podmienok nutné ďalšie dilatačné škáry min. 8mm:

 • väčšie plochy (nad 8x12m)
 • tvarovo zložité plochy
 • položenie z jednej strany miestnosti do ďalšej miestnosti. Tieto dilatačné škáry sa zakrývajú príslušnými prechodnými profilmi.

Upozornenie:  Za vynechanie (nedodržanie) dilatačných škár vždy ručí pracovník, ktorý vykoná položenie podlahy.

 

Požadavky na dilatační spáry v závislosti na velikosti místnosti
 

 

8. Prekrytie čelných spojov

Je potrebné dbať na to, aby prekrytie čelných spojov od rady k rady bolo minimálne 30cm.


Překrytí čelních spojů při pokládce podlah

 

9. Smer položenia podlahy a smer svetla

Z optického dôvodu by mala byť laminátová podlaha položená pozdĺžne v smere dopadania svetla. Ak je v miestnosti viac okien, orientujeme sa podľa najväčšieho okna. U extrémnych pôdorysoch miestnosti sa smer položenia posudzuje podľa rozdelenia miestnosti.Směr pokládky podlahy v místnosti
 

10. Smer položenia podlahy a pôdorys miestnosti

Taktiež z optického hľadiska by pozdĺžne strany lamiel mali prebiehať naprieč dlhým stenám v miestnosti. Miestnosť potom opticky pôsobí viac štvorcovo a väčšie, nemá úzky dojem.


 

 Směr pokládky podlahy a půdorys místnosti 

11. Požadavky na správný podklad podlahy

 • Základným predpokladom pre položenie laminátovej podlahy je pevný, čistý, suchý a rovný podklad.
 • Nerovnosť viac ako 3mm na 1m by mala byť vyrovnaná vhodnou samonivelačnou stierkovou hmotou.
 • Pri položení na staré drevené dosky, musíme voľné dosky priskrutkovať k spodnej konštrukcii, aby sa zmenšilo prípadne vŕzganie podlahy. Položenie prevedieme naprieč pozdĺžneho smeru drevených dosiek.
 • Koberce nie sú z dôvodu pevnosti a z hygienického hľadiska vhodné ako podklad a musia byť odstránené.
 • Položenie na PVC, CV a linolea sa môže len vtedy, ak je podlaha pevne prilepená, nemá žiadne voľné miesta a nie je nainštalované podlahové vykurovanie.
 • Nátery nesmú prekračovať nasledujúce hodnoty vlhkosti:

 

 
Anhydritový potěr
Cementový potěr

    bez podlahového topení   

max. 0,5 CM %

max. 2,0 CM %

s podlahovým topením

max. 0,3 CM %                           
max. 1,5 CM %

 

Zásadne je nutné zistiť vlhkosť náteru meracím prístrojom. V každom prípade preventívne položte PVC fóliu silnú 0,2mm ako parotesnú zábranu (pásy prekrývať min. 30cm, lepiť, na okraji ohnúť do výšky ako vaňu a po upevnení podlahových líšt prečnievajúcu časť fólie odrezať nožom).

12. Montáž prvej rady laminátovej podlahy

Najprv pílou odstráňte pozdĺžne pera u celej prvej rady lamiel. Prvá rada lamiel sa položí tak, aby drážka čelnej strany a odrezané pozdĺžne strany boli pri stene. Začnite na ľavej strane miestnosti. Potrené vzdialenosti 8-10mm od steny sa dosiahnu dilatačnými klínmi. Ak nie je stena rovná začnite so spojovaním čelných strán prvej rady lamiel a vyrovnajte (odrežte) lamely pozdĺžne.

Založení podlahy

První řada

13. Montáž druhej rady lamelovej podlahy

Prvá lamela druhej rady sa pozdĺžne napojí nasledujúcim spôsobom:

 • Lamelu položenú na zemi prisunieme k prvej rade
 • Lamelu mierne nakloníme šikmo až k bodu zaskočenia (15-25°)
 • Pri položení lamela zacvakne tak, že vznikne tlakové spojenie bez spoja

 

Pokládka druhé řady podlahy

 

14. Nerovná stena pri založení podlahy

Položte prvú radu podlahy tak, ako bude neskôr v miestnosti orientovaná. Priebeh steny preneste pomocou zvyšného kúsku lamely na radu lamiel a odrežte ich príslušným spôsobom.

Založení první řady , pokud je zeď křivápresmerovat_automaticky