Ako položiť drevenú podlahu?

Plávajúci spôsob položenia drevenej podlahy

Plávajúcim spôsobom sa ukladajú prevažne vrstvené podlahy, ale nájdu sa aj dodávatelia,  ktorí ponúkajú masívnu plávajúcu podlahu. K položeniu podlahy týmto spôsobom je potrebné mať rovný podklad s odpovedajúcou vlhkosťou. Na takto pripravený podklad sa položí parotesná izolačná fólia a podložka kročajového hluku, u podlahového vykurovania nedávame parotesnú fóliu a použijeme podložku vhodnú pre podlahové vykurovanie ako napríklad Multiprotec 1000. Jednotlivé podlahové diely sa naukladajú voľne po podložke. Ich spojenie zabezpečuje buď špeciálny suchý zámok alebo sa lamely zlepia v pere a drážke.  Plávajúca preto, že podlaha nie je pevne spojená s podkladom, vlastne pláva nad podkladom a lepšie môže reagovať na zmeny klimatických podmienok v miestnosti.

 
Instalace podlahy plovoucím způsobem

 

Lepenie drevených podláh v pásoch

Pružné lepenie dodáva podlahe vysoký komfort chôdze a znižuje úroveň hluku až o 14 dB. Pri chôdzi máme príjemný pocit akustiky celoplošne lepenej podlahy. Po položení okamžitá možnosť používania podlahy.

 

Montáž podlahy lepením v pásech

 

Celoplošné lepenie drevených podláh

Montáž podlahy celoplošným lepením vyžaduje dokonale rovný a pevný podklad. K lepeniu sa používa niekoľko typov lepidiel na báze disperznej, syntetickej alebo polyuretánovej. Voľba vhodného lepidla závisí na type podlahy. Nanáša sa na podklad ozubenou stierkou a jednotlivé podlahové diely sa ukladajú bezprostredne po jeho nanesení. Podlaha celoplošne nalepená vyniká nízkou hladinou kročajového hluku, je pevná, tuhá a o to viac príjemná pri chôdzi. Povrch je celistvý, kompaktný s veľmi vysokou životnosťou.

 

Instalace podlahy celoplošným lepením

 

Kotvenie drevenej podlahy skrutkami alebo klincami k roštu

 

Tento spôsob položenia má korene v dávnej minulosti. V dnešnej dobe sa touto metódou ukladajú hlavne široké masívne podlahové dosky alebo kazetové štvorce. Na tuhý podklad sa priskrutkuje latky alebo hranoly, ich rozteč sa určuje podľa rozmerov danej podlahy. Na tieto rošty sa postupne skrutkujú alebo pribíjajú podlahové diely.


 

Kotvením vruty nebo hřeby k roštu

 

Pravidla položenia podlahy

 

Tieto pravidla položenia podlahy (montáž) sú všeobecne platné. Na listoch v balíkoch daných výrobkov môžu byť uvedené ďalšie špeciálne alebo odlišné pravidlá poprípade pokyny, ktoré sú záväzné a je nutné ich rešpektovať.

1. Kontrola chýb materiálu

Pred a behom položenia drevenej podlahy je nutné dôkladne skontrolovať prípadne chyby materiálu. Lamely s viditeľnými nedostatkami alebo poškodením nesmú byť použité. Podlahu montujeme za denného svetla alebo dobrého osvetlenia, lebo inak by sme prípadne poškodené alebo chybné lamely nemuseli rozpoznať. Povrch posudzujeme vzpriamenej polohe. Šikmé osvetlenie alebo protisvetlo sa pre posudzovanie chýb povrchu a poškriabania nepoužíva.

2. Aklimatizácia podlahy pred položením

Drevené podlahy sa musia minimálne 48 hodín nechať aklimatizovať v miestnosti, kde sa bude podlaha montovať pri teplote vyššej ako 17 °C a vlhkosťou vzduchu 50-65% To znamená, že uzatvorené balíky sa musia prispôsobiť klimatickým podmienkam v miestnosti. Ak je medzi miestnosťou skladovania a miestnosťou položenia podlahy veľký klimatický rozdiel, mala by byť doba aklimatizácie skôr dlhšia. Ak sú klimatické podmienky skoro rovnaké, môže byť doba aklimatizácie aj kratšia. Balíky podlahy skladujeme na rovnom podklade, bez toho aby boli otvorené. Predovšetkým v novostavbách, kde býva veľmi vysoká vlhkosť vzduchu, musia byť tieto body bezpodmienečne dodržané.

 3. Neinštalovať v trvale mokrých, vlhkých priestoroch

Drevené podlahy sa nesmú pokladať v miestnosti, do ktorej môže stekať voda. Stojatá voda preniká spojmi do laminátovej podlahy a trvale ju ničí. V trvale vlhkých miestnostiach alebo vo vlhkom prostredí (sauna, malé kúpeľne ...) by sa drevená podlaha nemala pokladať, pretože nemôžeme vylúčiť nebezpečie vniknutia vlhkosti do podlahy. Ak má byť masívna drevená podlaha položená v kúpeľni, musí sa dbať na to, aby sa nepokladala do oblasti striekajúcej vody (sprcha, vaňa, toaleta, umývadlo) a aby vlhkosť trvale zostávala v normálnom rozsahu medzi 50-65% relatívnej vlhkosti vzduchu. Bezprostredne je nutné vyvarovať s tvoreniu mlák  a pôsobeniu vlhkosti jak na okrajoch a oblasti  škár tak aj na ploche.

4. Vlastnosti podkladu

Všetky dané podklady musia byť rovné, suché a dostatočne pevne. Väčšie nerovnosti sa vyrovnávajú bežnými stierkovými hmotami. Povrch podkladu by mal byť bez trhlín a bez úlomkov. Voľné podklady alebo nedostatočne pevne podklady (PVC, koberce) musia byť odstránené. Minerálne podklady – nátery musia byť dostatočne suché. Vždy je potrebné, aby podklad, na ktorý sa ukladá spodná konštrukcia a podlaha, bol skontrolovaný odborníkom (vrátane odmerania vlhkosti).

5. Parotesná izolácia u minerálnych podkladov

Na suchom, minerálnom podklade určenom pre položenie podlahy sa zásadne používa ešte 0,2mm silná polyetylénová fólia aby sa zabránilo prenikaniu zostatkovej vlhkosti do zadnej strany drevenej podlahy. Polyetylénová fólia má úlohu parotesnej izolácie, ukladá sa v pásoch s prekrytím cca 30cm a lepí sa. V žiadnom prípade polyetylénová fólia nepôsobí ako utesnenie stavby.

6.   Dilatačne škáry a dodržiavanie vzdialenosti od steny  

  

Ako bolo už na úvode napísané, prírodný materiál ako drevo sa klimatickými podmienkami sťahuje alebo napučí. Položená podlaha z drevapreto potrebuje oproti pevným častiam, teda stenám, podperám, trúbkam radiátorov atď. príslušnú vzdialenosť, nazývanú dilatačná škára. Ďalej musia byť pri prekročení definovanej plochy položenia dodržané dilatačné škáry. Príliš malá vzdialenosť od steny je najčastejšou chybou pri položení podlahy. Často sa prejaví až v lete, keď je drevená podlaha v dôsledku zvýšenej vlhkosti vzduchu a teploty v letných mesiacoch nútená rozťahovať sa. Dilatačná škára poprípade vzdialenosť od steny by mala byť pri obvyklom položení (napr. priskrutkovanie k spodnej konštrukcii) min. 15 mm, u väčších plôch úmerne viac (obrázok 6a). Dilatačná škára  poprípade vzdialenosť od steny by mala byť u masívnych drevených lamiel so spojením Click alebo technikou spon min. 5 mm/m šírky položenia.

Ako základné pravidlo pre drevené podlahy platí:

 • Na 1m položenia plávajúcej podlahy je nutné dodržiavať dilatačnú škáru min. 4mm na oboch stranách miestnosti. (príklad: miestnosť široká 4m = min. 16mm dilatačná škára na každej strane) vo vzťahu k dĺžke je dilatačná škára 15mm k všetkým stavebným častiam dostatočné.
 • Pre drevené podlahy montované plávajúcim spôsobom platí max. šírka položenia 5,5m a max. dĺžka 10m.
 • U celoplošného lepenia je dilatačná škára 15mm dostačujúca.

7. Usporiadanie dilatačných škár

Keďže sa masívna podlaha v klimatických podmienkach rozťahuje alebo sťahuje, sú za nasledujúcich podmienok nutné ďalšie dilatačné poprípade pohybové škáry:

 • U skrutkovaného spoja (viac ako 7m (šírka) a 15m (dĺžka))
 • U tvarovo zložitých plôch
 • U položenia z miestnosti do miestnosti
 • U celoplošného lepenia na podklad musí byť prevzatá stavebná dilatačná škára. Za vynechanie dilatačných alebo pohybových škár, vždy ručí pracovník, ktorý vykoná položenie podlahy.

8. Položenie podlahy s pravidelnými a nepravidelnými škárami

Drevené lamely môžu byť usporiadané pravidelné ale aj nepravidelne.
 

Paravidelná vazba podlahy

 

Nepravidelná vazba

 

 

Odporúčame nepravidelné usporiadanie. Pri montáži zmiešajte lamely z rôznych balíkov, aby ste dosiahli rovnomerný vzhľad. V každom prípade je nutné zaručiť, aby u lamiel s perom a drážkou bolo prekrytie minimálne 30 cm.

9. Smer položenia podlahy - dopad svetla

Z optického dôvodu by pozdĺžna hrana mala byť paralelne s dopadom svetla, tzn. Že pozdĺžna hrana prebieha v smere dopadu svetla. Ak je v miestnosti viac okien, orientujeme sa podľa najväčšieho okna. U extrémnych pôdorysoch miestnosti sa smer položenia posudzuje podľa rozdelenia miestnosti.

Dopad světla na podlahu a směr pokládky

 
10. Smer položenia podlahy - pôdorys miestnosti

Taktiež z optického hľadiska by pozdĺžne strany lamiel mali prebiehať naprieč dlhým stenám v miestnosti. Miestnosť potom opticky pôsobí viac štvorcovo a väčšie, nemá úzky dojem.
 

Směr pokládky podlahy a půdorys místnosti

 
11. Položenie na podlahové vykurovanie

Masívna drevená podlaha sa môže položiť aj na vodné podlahové vykurovanie pri celoplošnom lepení (neplatí pre buk, jatoba, javor, kempas, bambus). Predpokladom je trvalé dodržiavanie maximálnej teploty povrchu dreva 27°C. už vo fáze plánovania musí byť určený tepelný odpor s projektantom podlahového vykurovania. Dbajte prosím na to,  že použitím podlahového vykurovania môže viesť k väčšiemu vzniku škár(nad obvyklú mieru) a deformácii lamiel. Záleží od toho, ako sa dodržiava vzdušná vlhkosť. Aby nedošlo k hromadení tepla, nesmú sa na povrch dreva ukladať koberce alebo behúne. Inak  platia obvyklé pravidla remesla.

12. Požadavky na podklady

 • Základným predpokladom pre položenie masívnej aj plávajúcej podlahy je pevný, čistý, suchý a rovný podklad.
 • Nerovnosti viac ako 2 mm/1m musia byť vyrovnané vhodnou nivelačnou hmotou
 • Pri položení na staré drevené dosky, musíme voľné dosky priskrutkovať k spodnej konštrukcii, aby sa zmenšilo prípadne vŕzganie podlahy. Položenie prevedieme naprieč pozdĺžneho smeru drevených dosiek.
 • Koberce nie sú z dôvodu pevnosti a z hygienického hľadiska vhodné ako podklad a musia byť odstránené. Položenie na PVC, CV a linolea sa môže len vtedy, ak je podlaha pevne prilepená, nemá žiadne voľné miesta a nie je nainštalované podlahové vykurovanie.
 • Nátery nesmú prekračovať nasledujúce hodnoty vlhkosti:
 •  Anhydritový náter bez podlahového vykurovania max. 0,5 CM %
 •  v prípade podlahového vykurovania vlhkosť betónového podkladu do 1,8 CM %
 •  Betónová vrstva bez podlahového vykurovania max. 2,5 CM %
 • Zásadne je nutné zistiť vlhkosť náteru meracím prístrojom. V každom prípade preventívne položte PVC fóliu silnú 0,2 mm ako parotesnú zábranu (pásy prekrývať min. 30cm, lepiť, na okraji ohnúť do výšky ako vaňu a po upevnení podlahových líšt prečnievajúcu časť fólie odrezať nožom).

Montáž drevenej podlahy pribitím a vŕtaním

U masívnych drevených podláh sa jedná o prírodný produkt, ktorý svoj pôvod a jedinečný charakter zdôrazňuje škrípaním, suchými trhlinami, rozštiepenými alebo vypadnutými letokruhmi poprípade pretmelenými miestami, nepravidelnosťou vo farbe a štruktúre atď. Tieto prírodné charakteristiky nemôžu byť u produktov z masívneho dreva úplne vylúčené a sú rôzne silne výrazné podľa triedenia a druhu dreva. Odporúčame pri nákupe počítať s prierezom 5%. tak môžete prípadne výraznejšie znaky odrezať (ak sa to vyžaduje). Vniknuté zbytky sa uplatnia na začiatku alebo konci položenej rady. Odmerajte šírku miestnosti priečneho smeru položenia. Ak by posledná rada lamely bola užšia než 5cm, zúžte pravú radu tak, že daný rozmer rovnomerne rozdeľte medzi prvú a poslednú radu. Vždy poslednou odrezanou lamelou z jednej rady sa začína druhá rada. Priečne škáry u masívnych drevených lamiel by mali byť od jednej rady k druhej s presahom najmenej 50 cm („na divoko“)

1. Prvá rada podlahy

 Pri ukladaní prvej rady myslíme na rozmer miestnosti. Odrezané lamely priložte k stene, aby pero ukazovalo k stredu miestnosti. Potrebnú vzdialenosť od steny 15 mm dosiahneme dilatačnými klínmi.

Pokládka první řady masivní podlahy

 

2. Nerovná stena

Nastavte prvú radu rovno a označte di priebeh steny. Potom lamely príslušne odrežte

 

Založení první řady, když je zeď křivá

 

 

3. Prvá rada podlahy v rovine

Prvú radu najprv voľne položíme a nastavíme ju pomocou motúzika. Skontrolujeme či sú lamely v pravom uhle. Aby sa pri prípadne malej vzdušnej vlhkosti znížil prípadný vznik čelných škár, odporúča sa zlepenie čelných hrán. Naneste dostatok lepidla na hornú stranu drážky, nie však do pozdĺžnych  drážok lamiel. Hore vytlačené lepidlo ihneď odstráňte čističom na lepidlo.   

První řada podlahy v rovině

 

 

4. Skrátenie posledného dielu podlahy

Koncové kusy označíme pomocou uholníka (k tomu priložte lamelu stranou drážky k predošlej rade) a odrežte ich. Nezabudnite pritom na vzdialenosť od steny. U priamočiarych píl režte lamelu hornou stranou dole, u okružných píl hornou stranou hore.

Zkrácení posledního dílce

Zvyšný kus môžeme použiť ako začiatok ďalšej rady. Posledný kus v rade namontujeme pomocou montážneho páčidla. 

 

 

5. Doklepnutie lamiel k sebe pomocou kladiva a kovového doklepávača

... a počas skrutkovania ju pritlačte k predchádzajúcej lamele. Vďaka technike pritláčania sa prípadné prirodzené deformácie (prehnutie lamely) dajú do značnej miery vyrovnať. Tak je možné lamelu primerane zafixovať pre prípadné priskrutkovanie, predvŕtanie. Nad perami skrutkujte lamelu v 45° uhle (u drevotrieskových a OSB doskách každých 35 cm).

Doklepávejte lamely k sobě pomocí špalíku a kladiva

 

Dbajte na to, aby pri skrutkovaní a predvŕtaní nedošlo k poškodeniu per. Pri použití tohto špeciálneho výrobku urobte niekoľko otáčok s malým tlakom, aby špeciálna frézovacia hlava zaistila predvŕtanie. Pre neskúsených užívateľov a u krehkých/tvrdých drevín odporúčame lamelu predvŕtať. Najdôležitejšie je aby sme stále pomocou motúzika kontrolovali lícovanie podlahy.

Nad pery šroubujte lamely v úhlu 45°

 

6. Posledná rada podlahy

Poslednú radu lamely odrežeme na potrebnú šírku tak, že zohľadníme vzdialenosť  od steny. Odmeranie urobíme pomocou zvyšného kúsku lamely.

Poslední řada lamel

 

Poslednú radu lamiel opäť priskrutkujeme alebo pribijeme zhora, tak ako prvú radu a položíme ju pomocou kovového doklepávača a kladiva.

Poslední řadu vložte ji pomocí montážního páčidla.

 

 

7. Zarezanie drevenej zárubne

Zvyšný kúsok lamely položte (na príslušnú podložku) proti zárubni a pozdĺž lamely zárubňu odrežte. Ak sú zabudované oceľové zárubne, najprv si z lamely odrežeme označený kúsok pomocou priamočiarej píly. Takto môžeme dodržať dilatačnú škáru.

Zaříznutí dveřních zárubní

 

 

8. Vyrezanie podlahy na trubky od radiátora

Vyrezanie podlahy na trubky musí byť o 30mm väčšie než je samotná trubka. Miesto označte, vyvŕtajte a podľa vyobrazenia odrežte pod uhlom 45°. Odrezaný kus prilepte. Nezabudneme na vzdialenosť od steny a trubky.


 

Vybrání pro trubky topenípresmerovat_automaticky