Ako na drevené terasy?

Idea záhradnej drevenej terasy

Ešte pred výberom materiálu a usporiadaním záhradnej terasy je dôležité určenie jej veľkosti, vzhľadom k dispozícii priestor a umiestnenie vo vzťahu k domu a jeho okoliu. Pri stavbe domu je lepšie počítať už so stavbou terasy. Buduje sa jediný základ domu, s použitím rovnakej konštrukcie, materiálu a spoločnú strechu, bude dom a terasa jeden architektonický celok. Terasu je možné postaviť bez narušenia existujúcej štruktúry domu. Ak ste finančne obmedzený, je lepšie zmenšiť veľkosť terasy, než šetriť na materiáli a dizajne. Terasa sa považuje za pokračovanie obytného priestoru. Jej vzhľad by mal odpovedať architektúre interiéru domu. Jedným slovom pre priestranný dom s priestrannými izbami je vhodná len priestranná terasa. Skromný dom s malými miestnosťami by mal mať terasu skromnejšej veľkosti, aby nestratil svoje kúzlo. Systém montáže drevenej terasy umožňuje relatívne jednoduchú neskoršiu zmenu veľkosti. Rôzne ďalšie prvky ako pergola, lavičky či schody, môžu byť pridané nie len v priebehu výstavby, ale aj v procese využívania. V prvej fáze je dôležité utrácať peniaze na vybudovanie pevnej a trvalej základne pre prípadne ďalšie zlepšenie.

 

Pri plánovaní terasy dobre zvážte nasledujúce otázky:

1. Bude drevená terasa osvetlená slnkom, a chceme to? Čo tieň budovy a stromy? Existujú nejaké oblasti trvalého tieňa?
2. Z ktorej strany prevláda vietor, hlavne počas dažďa?
3. Bude dobrý výhľad z terasy (s možnou inštaláciou plotu, zábradlia) a nebude kaziť samotná terasa už existujúci vzhľad?
4. Bude drevená terasa určená pre deti, budú sa na nej môcť hrať?

Kam umiestniť terasu?

Pre pohodlie a vytvorenie ideálneho prostredia pre relaxáciu je veľmi dôležitá orientácia terasy. Pre odpočinok je najvhodnejšie vybudovať terasu na mieste, kde sa nachádza tieň v najteplejšej dennej dobe. Terasu je vždy lepšie orientovať smerom k záhrade, nie smerom na ulicu, a ak je to možné v oblasti neprístupnej susedom. Jedným z najdôležitejším kritériom pre výber umiestnenia terasy je výhľad na krásnu krajinu. Alebo za roh do krajiny.
   

Veľkosť terasy

Veľkosť terasy je závislá na počte ľudí, ktorí budú terasu využívať. Minimálna šírka terasy pre dve osoby je 120 cm. V takejto malej šírke je možné umiestniť maximálne stôl s dvoma stoličkami a priestor pre ochranu pres dažďom. Ak chcete mať na terase stôl pre 6 osôb, potrebujete plochu 4m2 (2 x 2m) a ak chcete mať voľný priestor pre pohyb okolo nábytku, budete potrebovať plochu 7,5m2 (2,5 x 2,5m). Obdĺžnikový tvar je nielen najjednoduchší na stavebnú náročnosť, ale tiež najvhodnejší pre usporiadanie nábytku s ekonomického hľadiska. Terasy zložitejších tvarov, ako je napríklad polkruhová či trapézová, sú náročne, ak budete chcieť strechu. Avšak strecha môže byť obdĺžniková pokrývajúca len časť terasy.

 

Aký bude vzhľad terasy?

Vo veľmi rannom štádiu plánovania terasy musíme určiť smer položenia terasových dosiek. Napríklad na terasu s veľkou plochou môžeme z technického hľadiska položiť dosky oboma smermi. Ale ak máme úzku dlhú terasu, môže byť najvhodnejšie priečne položenie.

 • umožňuje položenie dosiek s rovnakou dĺžkou bez spoja jednotlivých dosiek v priečnej rovine
 • terasa je vizuálne širšia, a nevzniká napojenie jednotlivých dosiek v pozdĺžnom smere ich inštalácie

Položenie dosiek v priečnom smere taktiež zjednodušuje tvarovanie konca terasy oblúkom. Nemali by sme zabúdať, že každá drevená terasa nakoniec stratí svoju prirodzenú farbu a získa sivý odtieň (vplyvom mechanického opotrebenia a ako výsledok chemického blednutia). Ak chcete obnoviť pôvodné jasné farby je potrebná pravidelná údržba podlahy. Chrániť drevo vhodným olejom pred ultrafialovými lúčmi, ktoré výrazne spomaľujú sfarbenie do siva. Ak budeme drevo natierať olejom s pigmentom, v akomkoľvek odtieni, platí pravidlo, že je viac stabilný než bezfarebný olej. Samozrejme že treba mať na pamäti, že pravidelný opakovaný náter, môže byť finančne náročný postup, takže je niekedy rozumnejšie spoliehať sa na prírodnú trvanlivosť a odolnosť dreva a nechať terasu zosivieť.

 

Aké drevo použiť na stavbu terasy?

Je dôležité aby vybraná drevina bola v súlade s podmienkami, v ktorých bude terasa fungovať.

Najdôležitejšie kritéria, ktorým musíte venovať pozornosť pri výbere dreviny:

 1.  Trvanlivosť
 2. Pevnosť
 3. Stabilita
 4. Hustota

1. Trvanlivosť

Celková kapacita dreva, aby vydržalo vplyv biologických faktorov dlhodobo. Biologickými faktormi sa rozumie škodlivé účinky húb a ďalších organizmov, ktoré spôsobujú rozklad dreva. Pri nízkej vlhkosti dreva je menej pravdepodobné že dôjde k hnilobe.  Nebezpečná zóna začína vlhkosťou 20-22%, drevo musí zachovať túto vlhkosť dostatočne dlhú dobu, aby došlo k rozkladu. Preto, ak plánujeme výstavbu terasy, je jednou z hlavných úloh zabrániť vytvorenie pascí na vodu, ktorá nemôže voľne odtiecť. Tiež zamedziť zmáčaniu čelných koncov dosiek. Nežiadúci je priamy kontakt s povrchom, na ktorom môže voda akumulovať, alebo napríklad pórovitým kameňom  - takýmto kontaktom by sa malo zabrániť nepremokavou izoláciou alebo vzduchovou medzerou. V každom prípade najlepším spôsobom ako zabrániť prebytočnej vlhkosti je dostatočné vetranie. Odborné pravidlá je potrebné dodržiavať aj pre nosné konštrukcie.

Norma BS EN 350-1 rozpoznáva 5 tried trorodzenej odolnosti dreva. rozdelenie sa zakláda na odolnosti
jadra pri napadnutí drevokaznými pliesňami:

 • Trieda 1: veľmi trvanlivé
 • Trieda 2: trvanlivé
 • Trieda 3: mierne trvanlivé
 • Trieda 4: slabo trvanlivé
 • Trieda 5: netrvanlivé

Drevo s triedou 1 - 3 môžeme použiť vonku bez ochranného ošetrenia. Drevo s triedou 4 alebo 5 by sa malo predtým ošetriť ochranným prostriedkom.

Průměrné hodnoty parametrů dřevin


2. Pevnosť

Terasa musí mať dostatočnú pevnosť. V prípade domácej terasy zaťaženie väčšinou nepresiahne malý počet ľudí či niekoľko kusov nábytku. Obecne platí, že ak chceme na terasu umiestniť krb, bazén a pod., potenciálna záťaž na terase musí byť omnoho vyššia než je priemer. To znamená, že pre zvýšenie pevnosti terasy je lepšie znížiť vzdialenosť medzi nosnými prvkami, než použiť hrubšie dosky. Zvýšenie frekvencie nosných prvkov je v tomto prípade menej nákladné. U terasy s vysokou záťažou (napr. v miestach verejného prístupu) je nežiadúce používať mäkké dreviny, ktoré majú nižšiu hustotu a tvrdosť než listnaté.

3. Stabilita

Je schopnosť prispôsobenia sa - ako veľmi a ako rýchlo sa zmení rozmer dreva, keď sa zmení obsah jeho vlhkosti. Čím menšia je zmena rozmeru, tým menšia je pravdepodobnosť deformácie dosky. Existujú dva typy zmien dreva: zoschnutie a nabobtnanie. Stupnice je od 1 do 5 bodov. Čím viac bodov, tým stabilnejšia drevina.

 1. Zoschnutieje zmenšenie rozmeru a objemu dreva v dôsledku zníženia obsahu vody v dreve. Zosychanie dreva je podmienené jeho skladovaním na suchom vzduchu, keď sa voda viazaná v bunkách stien dreva uvoľňuje do priestoru. Pri stratení viazanej vody sa hrúbka a rozmer buniek stien zmenšia.
 2. Nabobtnanie je zväčšenie rozmeru a objemu dreva v dôsledku nárastu obsahu vlhkosti v dreve podmienené skladovaním na vlhkom vzduchu alebo vo vode.

Sušenie dreva pre terasy:

 • AD – Air dried – sušenie vzduchom
 • KD – Kiln dried – sušenie v komore (obvykle 18+/- 2%)

4. Hustota dreva

Hmotnosť dreveného produktu sa určuje podľa hustoty – základná štruktúra dreva a obsah vlhkosti materiálu. Hustota dreva, bez vody, sa výrazne odlišuje v rámci jednotlivých druhov drevín aj medzi nimi. Vlhkosť tvorí časť hmotnosti dreva a mala by sa vždy zohľadňovať. Popis každého  druhu dreva predstavuje hustotu dreva pri 12% vlhkosti. Hustota sa meria v kilogramoch na metre kubické.

Existuje peť kategórii:

 • Veľmi ľahké: menej ako 300 kg / m3
 • Ľahké: medzi 300 a 500 kg / m3
 • Stredné: medzi 500 a 700 kg / m3
 • Ťažké: medzi 700 a 900 kg / m3
 • Veľmi ťažké: viac ako 900kg / m3

Hustota základných drevín pre terasy kg/ m3

Hustota základních dřevin pro terasy

 

Dreviny pre vonkajšie terasy:

 

Terasa BangkiraiBANGKIRAI

Názov je používaný pre importované drevo z Indonézie prevažne z druhu Shorea. Veľké množstvo druhov, rozdielne vlastnosti – predovšetkým hustota, zapríčinili veľké nepresnosti jak v literatúre tak v ponuke obchodníkov. Najčastejšie sa stretávame s poddruhmi Yellow Balau a Selengan Batu. Minimálna hustota Bangkirai pri 15% vlhkosti by mala dosahovať 850kg/m3. Farba Bangkirai je svetlá až stredne hnedá, miestami žltkastá, po čase drevo zmení farbu do sivo-striebornej. V dreve sa vyskytujú kruhové otvory po hmyze s priemerom 1 až 1,5mm, ktoré sa vyskytujú v živých stromoch.

 

 

Terasa GarapaGARAPA

Garapa sa stáva stále obľúbenejším a častejšie používaným materiálom v architektúre záhrad. Na rozdiel od kameňa pôsobí teplým dojmom a spolu so zeleným trávnikom či bazénom vytvárajú nenapodobiteľnú kombináciu. Farba tejto dreviny je zlatá, až zlatožltá s rôznorodými odtieňmi. Má lepšie vlastnosti než Massaranduba a vyznačuje sa dobrou stabilitou, pevnosťou a trvanlivosťou. Ako jedna z mála exotických drevín Garapa na slnku netmavne a zostáva krásne jemne krémovo žltkastá. Veľmi neoceniteľnou vlastnosťou je neuvoľňovanie pigmentu. Počiatočné vyplavovanie farbív sa prejavuje vo veľmi malej miere.

 

 

 

Terasa Merbau MERBAU

Zvolíte Merbau, zvolíte krásu, trvanlivosť a špičkovú stabilitu. Merbau je výbornou voľbou pre vonkajšiu terasu. Merbau je najstabilnejšia exotická drevina vysokej tvrdosti pre vonkajšie terasy, vyniká pevnosťou, ohybnosťou a pružnosťou. Charakteristická hnedá farba s žlto-čiernom žilkovaním a nádhernou kresbou. Charakteristickým znakom Merbau sú zlatisté pruhy (kryštály síry) v kresbe dreviny. Celkovo je známych 9 druhov Merbau, najčastejšie sa stretávame s druhmi Intsia palembanica a Intsia binga.

 

 

 

Terasa MassarandubaMASSARANDUBA

Veľmi ťažké a tvrdé drevo príslušnýmipevnostnými vlastnosťami, vyskytujú sa v severnej až strednej časti Južnej Ameriky a v strednej Amerike. Massaranduba sa používa ako mimoriadne silne namáhané stavebné drevo vo vonkajších priestoroch, ako sú terasy, pre  silnezaťažiteľnépodklady, vyznačujú sa vysokou tvrdosťou, trvanlivosťou (1.trieda trvanlivosti), hustotou (1200kg/m3), výraznou červenohnedou farbou, ktorá postupom času stmavne až do čiernej. Drevina sa vyznačuje pomerne vysokým vysychaním – až do 10% a nie je vhodná pre použitie na sinding (obklad).

 

 

 

Terasa IPEIPE

(brazilský orech) exotická drevina pochádzajúca zo strednej a južnej Ameriky. Drevina IPE predstavuje najvyššiu kvalitu, životnosť, vynikajúci výkon, neuveriteľnú krásu. IPE je veľmi populárna pre vonkajší decking, kde je na špičke voľby pre vonkajšie terasy prémiovej kvality. Dôvodom je skutočnosť, že IPE drevo má podstatne nižšie náklady na údržbu a výmenu  v priebehu času v porovnaní s akýmkoľvek iným materiálom. Fyzikálne vlastnosti IPE prevyšujú akékoľvek iné komerčne dostupné drevo. Okrem jedinečnej tvrdosti a hustoty, zaujme hlavne žiadnymi otvormi po škodcoch, minimálnym zosychaním a nádhernou kresbou dreva. IPE je neuveriteľne ťažké drevo, tmavej farby, jadrovo olivová hnedá až černastá, niekedy sa sfarbuje do červena alebo oranžova, často so svetlejšou alebo tmavšou štruktúrou, pokrytá žltým práškom (lapachol)

 

Terasa Teak BurmaTEAK

Tvrdé a stredne tvrdé drevo s vysokým obsahom olejnatých živíc má zlato hnedé sfarbenie, niekedy so zelenkavým nádychom, častotmavšiežíhané, v exteriéri oxiduje až do sivo-striebornej farby. Je jednou z najlepších a najcennejších drevín, aké vôbec poznáme. Spája v sebe takmer všetky vlastnosti, ktoré možnood dobréhodrevapožadovať. Je to dobrá trvanlivosť, malé zosychanie a boptnatenie, vysoká odolnosť proti výkyvom vlhkosti, vysoká pevnosť a jednoduché opracovanie. Je veľmi odolná proti poveternostným vplyvom, má dlhodobo vybudovanú silnú obranu proti zmenám klímy a preto mu nevadí sneh, ľad, slnko, dážď, vlhkosť vzduchu alebo zmena teplôt.

 

 

 

TEPELNE UPRAVENE DREVO

Tepelne modifikovane drevo, ktoré sa suší pri 0% vlhkosti, bez chemickým prísadanáslednézvýšenie teploty a tepelné spracovanie pri až cca: 215°C, mení vlastnosti dreva a dochádza k umŕtveniu buniek dreva. Pri procese okolo 40-60 hodín sú vlastnosti dreva natrvalo zmenené. Tieto bunky už potom nepracujú, to znamená že neprijímajú vlhkosť. Zvýšená odolnosť proti hnilobe a poveternostným vplyvom, veľmi vysoká životnosť, žiadna tvorba živicových plôch, minimálna bopnatosť a zoschnutie, zlepšená rozmerová stabilita. UV ochranu zaistí napríklad Osmo s pigmentom na thermo drevo. Po tepelnej úprave luxusný povrch hnedej farby nadchne snaď každého.

 

 

 

Terasa Sibiřský modřínSIBÍRSKY SMREKOVEC

Skveláalternatíva voči exotickým drevinám z tvrdých listnatých stromov pre tých, ktorí  snívajú o produkte vyrobenom zo 100% dreva, a súčasne je to jedna z najlacnejších riešení v oblasti terasových dosiek. Pochádza zo severských lesov, kde klimatické podmienky zaručujú pomalý rast stromov, v dôsledku čoho drevo získava pevnú textúru a vysokú hustotu. Vďaka tomu je ideálne pre exteriérové použitie. Sibírsky smrekovec je drevo vysokej tvrdosti s vysokým obsahom živice, vďaka čomu sa považuje za najodolnejšiu drevinu z ihličnatých stromov na svete. Životnosť sibirského smrekovca je 15 rokov.

 

 

Ceny dřeva na terasu Kč / m2

Cena dřeva na terasu

 

 

Montáž drevenej terasy

 

Do vašej záhrady odporúčame jednoznačne drevenú terasu. Drevená terasa zaistí základné požiadavky na pevnú plochu a veľmi dobre splynie s okolím. Drevená terasa okolo bazéna, chodník či samotná terasa vyschne po daždi rýchlejším než ostatné materiály. Drevená terasa je na dotyk teplá, rýchly ju zohreje slniečko, nepáli, dobre sa udržiava a na rozdiel od anorganických materiálovom žije. Vďaka svojej elasticite nehrozí jej poškodenie pri silných mrazoch. Nepravidelný povrch zase láka opticky - letokruhu môžu byť výrazným štýlotvorným prvkom. Aj farebné odtiene sú zaujímavé, každé drevo, každá doska sa vplyvom svetelných podmienok mení. Ak máte radi sivú patinu, rovnako ako na starých nenatretých plotoch, tak terasu olejom natierať nemusíte.

Tvrdé tropické drevo môže obsahovať Tanín, ktorý zvyšuje odolnosť dosiek. Dážď však môže spôsobiť jeho vyplavovaniu vo forme hnedej kvapaliny. Z tohto dôvodu je potrebné vyhýbať sa priamemu, nechránenému kontaktu s omietnutými alebo inými stenami a podlahami.

Množstvo materiálu: Odporúčame objednať o 10% viac materiálu, než je potrebné, pre kompenzáciu bežného odpadu, ktorý vzniká pri skracovaní, rezanie atď. Ak sa majú dosky ukladať diagonálne alebo v nepravidelných vzoroch, odporúčame objednať niekoľko kusov navyše.

Skladovanie: Terasové dosky skladujte v originálnom balení na dobre vetranom a zakrytom mieste. Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu. Ak sú dosky zviazaná páskou, ponechajte ich tak.

Ošetrenie dosiek pred montážou: Všetky rezné spoje ochránite voskom na reznej hrany Osmo 5735.

Nástroje potrebné na montáž: Vŕtačka, bit, skrutky, skrutkovač, píla, brúska, brúsny papier, vodováha, pravítko, ceruzka, prvky pre vymedzenie dilatačných medzier a sťahovák dosiek Spax Kaiman.

 

Příprava podkladuPríprava podkladu pod terasu

Uistitesa, že podklad je stabilný, pevný a nebortí sa. Podklad by mal byť vytvorený tak, aby dostatočne odvádzal dažďovú vodu, voda nesmie zostávať pod roštom. Optimálny podklad je piesková, štrková alebo kameninovo zhutnená lôžko v dvoch vrstvách, spodná vrstva z hrubšieho materiálu napr. Kameňova frakcia 15 - 20 mm, vrchná vrstva z jemnejšieho materiálu pre jednoduchšie vytvorenie rovného povrchu. Rovný povrch je dôležitý, vyhnete sa pracnému podkladaniu roštu, aby ležal celou plochou na podklade. Pod terasu na prírodnom podklade použite podložku, ktorá na rozdiel od geotextílie nespôsobuje zadržiavanie vody a vlhkosti pod terasou, ktorá pôsobí na drevo terasy zo spodnej strany, zatiaľ čo na hornú stranu pôsobí slnko a vysoká teplota. Inštalácia na savé geotextílie môže spôsobiť prehyb dosiek.

 

 

Pevný podklad pod terasou

Prelepšiu stabilitu na zemine použite betónové dlaždice rozmiestnené na podklad v intervaloch 40 - 50 cm stred od stredu (v závislosti na veľkosti dosiek) na zabezpečenie dostatočnej opory a upevnenie nosných trámov. Pre pevný podklad použite rektifikačné terče. Overte výšku a spád. Správny odvod vody zaistí spád približne 2 cm na 1 bežný meter.

 

     

 

      

 

 

Nosné trámy terasy z dreva

Nosnétrámy musia byť z dreva s podobnou hustotou a životnosťou ako pohľadové terasové dosky. Musí mať minimálne dvojnásobnú hrúbku, ako je hrúbka dosiek. Upevnite nosné trámy tak, aby sa vytvorili pevné základy. Nosníky by mali byť kvôli odvodu vody uložené na nepriepustných podložkách (napr. z gumy). Zaistite spád podkladového roštu 2-3% v uvažovanom smere odvodnenie. Dôležité je zabezpečenie odvetrania priestoru pod terasou.

Terasu na betónových patkach montujeme v prípade mäkkého podkladu. Betónové patky zapustíme 50-80 cm hlboko do zeme.

Pre montáž terasy v svahu alebo pre vyvýšenie terasy použijeme pre väčšiu pevnosť a odolnosť dvojitý rošt.

 

Vzdialenosť medzi nosnými trámmi terasy

Zaistite správnuvzdialenosť medzi nosnými trámami terasy. Táto vzdialenosť závisí na pevnosti a šírke dosiek.

 

 

 

 

 

 

Rozmer terasovej dosky

Maximálna vzdialenosť medzi trámmi

  19 - 20 mm x 90/100 mm

  30 – 35 cm

  20 - 22 mm x 120 mm

  35 – 40 cm

  21 mm x 145 mm

  35 – 40 cm

  25 mm x 145 mm

  40 – 45 cm

 

 

Upevnenie trámu terasy

Pokiaľ pripoužitej drevine hrozí vysoké riziko deformácie, odporúčame používať rovnomerné menšie vzdialenosti medzi trámami s cieľom obmedziť pohyb dosiek. Každý koniec dosky by mal ležať na opornom trámu a mal by byť priskrutkovaný.

 

 

 

 

 

Vymezovač roztečí terasových prken Spax SpacerMezery medzi terasovými doskami

Vlhkosťvo vzduchu spôsobuje rozpínanie a zosychanie dosiek. Pred montážou sa preto musí skontrolovať obsah vlhkosti. Vzdialenosť medzier medzi doskami musí byť 4 až 8 mm. Ideálne pomocníkom je FugiFix FF, pre vymedzenie dilatačných medzier. Správna vzdialenosť poskytuje priestor pre rozpínanie a zoschnutiu v závislosti na počasí bez poškodenia povrchu krycej podlahovej plochy.

 

 

Vzdialenosť terasy od steny

Akje podlahová plocha upevnená o stenu alebo iný pevný predmet, je potrebné zabezpečiť vzdialenosť minimálne 10 mm medzi konci / stranami dosiek a stenou a / alebo pevným predmetom.

 

 

 

 

 

Skrutky pre drevené terasy

Pre dlhú životnosťpoužívajte iba skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele A2 a A4. Nerezová oceľ A2 pre vonkajšie použitím a Použitie vo vlhkých vnútorných priestoroch. A4 nerezová oceľ pre ich použitím v styku s chlórovanú vodou. Používajte špeciálne skrutky, ktoré sú minimálne dvojnásobne dlhší ako je hrúbka dosky. Na prichytenie dosky ku každému trámu použite vždy dve skrutky na každej strane. Presahy priskrutkovaných koncov dosiek by mali byť maximálne 5 - 10 cm, aby sa konce neohýbali. Vzdialenosť medzi skrutkou a bočnou stranou dosky by mala byť približne 2 cm.

 


 

Zahlubovák SPAXZapusteie skrutiek do terasy

Dôležitéje vopred navŕtať otvory pre skrutky (ak napríklad používate 5 mm skrutky, vopred navŕtajte otvor s priemerom 4 mm). Hlava skrutky by mala byť v jednej rovine s povrchom dosky, aby skrutka nevyčnievala. Odporúčame otvor pre skrutku predvŕtať a zahĺbiť "zahlubovákom", proti trieskam okolo hlavičky skrutky a rovnomernému zapustenie.

 

 

 

Stahovák terasových prken Spax Kaiman ProMontáž terás pomocou sťahováku

Vzhľadom ktomu, drevo je prírodný produkt, tak pracuje hlavne kvôli kolísanie teploty alebo vlhkosti - môže sa stať, že sa materiál ohýba. Prehnuté dosky inštalujeme pomocou sťahovákov. Dosku najskôr priskrutkujeme na kraji a postupne priťahujeme pomocou sťahováku na jednotlivé podkladové hranoly s dodržaním zvolených medzier medzi doskami.

 

Údržba vonkajších terás

 

Olej pre vonkajšie terasy môže byť bezfarebný alebo s pigmentom. Olej s pigmentom zjednocuje farebnosť dreva a zabraňuje prírodnému vyblednutiu vplyvom ultrafialového žiarenia. Priesvitný olej môže obsahovať komponenty, ktoré pohlcujú UV žiarenie, spomaľuje prirodzené blednutie a funicid pre ochranu pred  plesňou. Transparentný náter je atraktívny tým, že dáva drevu prirodzenú štruktúru a zvýrazňuje kresbu dreva. V závislosti na zrážkach, priamom slnečnom žiarení a intenzite pohybu ľudí môžeme očakávať, že na vodorovnej ploche bude olejový náter slúžiť až 2 roky bez opravy.

Olej aplikujeme na terasu min. 2 týždne po montáži mimo Smrekovca, kde olej aplikujeme ihneď. Dosky zjednotia farbu a olejové látky obsiahnuté v dreve na povrchu musia zaschnúť. Všetky rezné hrany ošetríme olejom alebo drevárskym voskom pre zabránenie vnikaniu vlhkosti. Odstráňte staré nátery s otvorených pórov. Pri aplikácii oleja dbajte na rovnomerné nanášanie v tenkej vrstve a v smere fládrovania dreva. Drevo pracuje v závislosti na klimatických podmienkach a nevyhnutne vznikajú vlasové trhlinky. Pri silnej vrstve oleja neprenikne olej do dreva a vytvorí na  dreve film. Problém je, že film pracuje v opačnom smere než drevo a drží vlhkosť v dreve. Olej naneste pevným štetcom alebo valčekom s mikro vlákna. Za 4h povrch vyschne tak, že nezachytáva prach, za 12h je povrch prechodný, úplne vyschnutie dosiahneme za 10-14 dní.

Pre udržanie stále dokonalého vzhľadu drevenej terasy odporúčame na jar celú terasu dôkladne očistiť mydlom na drevo a kefou a veľkým množstvom vody. Po dôkladnom vyschnutí terasu naolejujeme.
presmerovat_automaticky