Zameranie priečkových lamiel Blues

Výška: Zmerajte výšku od podlahy po strop v toľkých bodoch, koľkých je potrebných. Čím viac prevesený strop alebo podlaha, tým viac rozmerov. V prvom poli zadávate Rozmer číslo = prvá nameraná výška. Do druhého poľa Výška = zadávate nameranú výšku pre daný bod, mínus 0,6 cm.

 

Zameranie priečkových lamiel Blues
presmerovat_automaticky