Zameranie rolety DN MINI FG

Mechanizmus u týchto roliet si môžete pri montáži nastaviť ako na pravú, tak na ľavú stranu.

Šírka vrátane mechanizmu bude po pripočítaní 1,75 cm na každej strane k šírke látky, súčet šírka látky + 3,5 cm.

Príklad: šírka skla je 92 cm, látka s presahom 3 cm bude široká 95 cm + je nutné počítať s šírke mechanizmu 3,5 cm na návine rolety. Celokov šírka vrátane mechanizmu bude teda 98,5 cm, a šírka látky 95 cm.

Pri zameraní rolety dajte pozor na vzdialenosť kľučky okna, aby nebránila posunu rolety.
presmerovat_automaticky