Zameranie rolety DN MINI LumOut

Montáž rolety na rám okna


Najprv zmerajte šírku skla, vrátane zasklievacej lišty. Pozor na kľučku okna, látka nesmie presahovať kľučku. Výšku meriame od hornej hrany rámu okna po spodnú hranu rámu.

 
presmerovat_automaticky