Zameranie rolety Hawaj

U roliet na mieru zadávate šírke látky do výroby

Šírka látky bude taká, akú zadáte. Je nutné počítať sa šíri kazety, ktorá bude širší na každej strane o 3 cm než látka.

1) Montáž rolety na stenu či strop - najprv zmerajte šírku celého okna a potom pripočítajte min. 6 cm presah.

Príklad:
šírka rámu je 92 cm, látka s presahom min. 6 cm bude široká 98 cm, šírka kazety bude 104 cm. Pre šírku látky 98 cm zadávate 98 cm.

  •  Máte výšku rámu k parapetu 130 cm, ak chcete roletu len k parapetu, zadajte 130 cm.
  • Pokiaľ chcete roletu s presahom pod parapet, zadajte s požadovaným presahom. Výška rámu je 130 cm a chcete roletu aby presahovala 10 cm pod parapet, zadajte 140 cm.


2) Montáž rolety do ostenia - najprv zmerajte šírke výklenku hore (A).

A1 - kontrola šírky rolety (je ak šírka A1 menšia ako A, je nutné zadať šírku rolety podľa A1)

Príklad:
šírka rámu A je 92 cm, odčítate 6 cm pre kazetu = zadáte 86 cm. Šírka látky bude 86 cm, kazeta bude široká 92 cm.

Máte výšku ostenia k parapetu 130 cm, odčítate 8,5 cm = zadáte 121,5 cm.
presmerovat_automaticky