Zameranie rolety LumOut MINI


Najprv zmerajte šírku skla, vrátane zasklievacej lišty. Pozor na kľučku okna, látka nesmie presahovať kľučku. Výšku meriame od hornej hrany rámu okna po spodnú hranu rámu.
presmerovat_automaticky