Zameranie rolety Smartroll 32

Mechanizmus u týchto roliet si môžete pri montáži nastaviť ako na pravú, tak na ľavú stranu.

U roliet na mieru zadávate šírke látky do výroby.

Šírka nábalu vrátane mechanizmu bude u samonavijaceho mechanizmu Smartroll po pripočítaní 1,75 cm na každej strane k šírke látky, súčet šírka látky + 4,7 cm.


1) Montáž rolety na stenu či strop - najprv zmerajte šírku celého okna a potom pripočítajte min. 6 cm presah.

Príklad: šírka rámu je 92 cm, látka s presahom min. 6 cm bude široká 98 cm. Zadáte 98 cm.

Máte výšku rámu k parapetu 130 cm, pridáte min. 10 cm = zadáte 140 cm.2) Montáž rolety do výklenku - najprv zmerajte šírke výklenku hore (A).

A1 - kontrola šírky rolety (je ak šírka A1 menšia ako A, je nutné zadať šírku rolety podľa A1)

Príklad: šírka rámu A je 92 cm, odčítate 4,7 cm pre mechanizmus = zadáte 87,3 cm.

Šírka látky bude 87,3 cm. Máte výšku výklenku k parapetu 130 cm, pridáte min. 5 cm = zadáte 135 cm.
presmerovat_automaticky