Zameranie vertikálne žalúzie

Zameranie do výklenku:

Šírka: Zameranie musí byť vykonané na dvoch miestach, ak namerate rozdielne hodnoty, zadáva sa do objednávky tá menšia.

Výška: Zameranie musí byť vykonané na dvoch miestach. Od skutočné celkové výšky odčítate 2 - 3 cm. Tento údaj zadávame do objednávky.

Zameranie s pesahom:

Šírka: Do objednávky zadávate šírku o 40 cm väčší, než je skutočná šírka otvoru. (20cm presah na každej strane).

A: Výška k parapetu: Od skutočné celkové výšky odčítate 1 - 2 cm a tento údaj zadajte do objednávky.

B: Výška k podlaze: Výška k podlahe: Od skutočné celkové výšky odčítate 3 - 10 cm a tento údaj zadajte do objednávky.

Meriame celkovú výšku vrátane nosného profilu. Dodávka neobsahuje hmoždinky a skrutky pre upevnenie do stropu alebo steny.
presmerovat_automaticky