Terasy

Ak sú finančné prostriedky obmedzené, je lepšie zmenšiť veľkosť terasy, než šetriť na materiáli a dizajne. Terasu považujeme za pokračovanie obytných priestorov, jej vzhľad by mal zodpovedať architektúre interiéru domu.

Pre pohodlie a vytvorenie ideálneho prostredia pre relaxáciu je veľmi dôležitá orientácia terasy. Pre odpočinok je najvhodnejšie vybudovať terasu na mieste poskytujúcom tieň v najteplejšej dennej dobe. Terasu je vždy lepšie orientovať smerom k záhrade než na ulicu, a ak je to možné, v oblasti neprístupnej susedom. Jedným z najdôležitejších kritérií pre výber umiestnenia terasy je výhľad na krásnu krajinu.

  • Rektifikačné terče

    Rektifikačné terče sú ideálne podstavce pre všetky mysliteľné terasové projekty, či už sú to drevené podlahy, strešné terasy, záhradné terasy, pokládka betónových dlaždíc, prírodný kameň, keramická dlažba, konštrukcia zdvojených podláh, mreže pre vodné prvky alebo zvýšené technické podlahy pre priemyselné...

  • Skrutky

    Skrutky do dreva Pre dlhú životnosť terasy , používajte len skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele A2   alebo  A4 ( v styku s chlórovanou vodou ) . Skrutky najmenej dvojnásobne dlhšie  ako je hrúbka dosky . Na prichytenie dosky hranola...presmerovat_automaticky