Odstraňovač terasových olejov a lazúr Osmo 6611 odstraňuje staré terasové oleja a lazúry z drevených terás a dreveného záhradného nábytku v exteriéroch. Ideálny na odstraňovanie olejovej vrstvy z čiastočne zvetraných drevených terás, aby bolo dosiahnuté jednotného vzhľadu bez olejového povlaku. Následne je možné povrch ošetriť prípravkom Osmo Odšeďovač dreva - gél a znovu natrieť olejovým náterom. Balenie 2,5 l je dodávané s kefou.

Nevhodné pre dub alebo gaštan, pretože extrakty z dreva v týchto drevinách môžu viesť k výrazným zmenám farby. U niektorých druhov dreva (napr. Garapa a Cumaru) sa môžu objaviť sfarbenie, ale možno ich odstrániť pomocou Osmo 6609.

Parametre

Parameter Popis
Typ Na terasy
Pre Exteriér
Počet náterov Podľa potreby
Spotreba 1 liter na cca 5 m2
Hodnota pH 11,0 - 11,5
Hustota g/cm³ 1,05 g/cm3 +/- 0,05 g/cm3
Riedenie Neriediť
Náradie pre aplikáciu Kefa
Určenie Čistenie

Priložené súbory

odstranovac-barvy-gel-6611.pdf (352 kB)
Technický list

Osmo 6611 odstraňovač starých olejových náterov a lazúr

Výrobca:
Osmo
Cena s DPH:
od 14,40 €
Dostupnosť:
Skladom
Foto Katalóg. číslo / Názov Dostupnosť Množstvo Cena s DPH Kúpiť kusov
Osmo 6611 odstraňovač starých olejových náterov a lazúr 0,5l 13900142-BL
0,5 litra
Skladom 1 ks 14,40 €
Osmo 6611 odstraňovač starých olejových náterov a lazúr 2,5l plus kefa 13900143-BL
2,5 litra + kefa
Skladom 2 ks 66,90 €
Osmo 6611 odstraňovač starých olejových náterov a lazúr 5l 13900144-BL-
5 litrov
Skladom 1 ks 117,00 €

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

 

Príprava povrchu: Drevo očistite od hrubých nečistôt (napríklad metlou). Plochy, ktoré nechcete očistiť, starostlivo prekryte. Osmo Odstraňovač farby - gél je pripravený na okamžité použitie, nerieďte. Pred i počas aplikácie dôkladne premiešajte. Pred použitím vykonajte skúšobný náter. Vhodnosť, dobu pôsobenia, a potrebné množstvo prípravku zistite skúškou na zodpovedajúcich vzorkách.

Aplikácia: Prípravok naneste štetcom alebo Osmo terasovým kefou v dostatočnej miere (cca 200 ml/m2) na suchú plochu určenú na očistenie a nechajte pôsobiť až 30 minút (nie dlhšie ako je nutné!). Počas tejto doby udržujte plochu vlhkú (napr. rozprašovačom vody). Nakoniec plochu vydrhnite pod tečúcou vodou v smere vlákien. Po zaschnutí zvážte, či je potrebné proces zopakovať. Nezmyté zvyšky výrobku Osmo Odstraňovač farby - gél môžu mať negatívny vplyv na kvalitu budúceho náteru. Dávajte preto pozor na dôkladné umytie plochy. Ak chcete následne plochu znovu natrieť olejom, je treba ju predtým (po uschnutí) neutralizovať prípravkom Osmo Odšeďovač dreva - gél.

Doba schnutia: Pred nanesením nového náteru je potrebné nechať drevo dôkladne - min. 48 hodín - vyschnúť. Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vzdušnej vlhkosti sa predlžuje doba schnutia dreva.

Výdatnosť: 1 l postačí pri jednej aplikácii pre približne 5 m2.


Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu.
 • Eye Irrit. 2 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • H315 Dráždi kožu.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P261 Zabráňte vdychovaniu hmly / pár / aerosólov.
 • P264 Po manipulácii starostlivo umyte.
 • P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare.
 • P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne
 • vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P362 + P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky