Čistič štetcov a riedidlo Osmo 8000 bez zápachu, bez benzínu, prvotriednej kvality. Na čistenie pracovného náradia po nánose Osmo náterov na drevo, olejových a syntetických náterových farieb. K riedenie farieb na báze rozpúšťadiel. Organické rozpúšťadlo bez nebezpečných prímesí. Vysoko kvalitný čistič a riedidlo, ktoré je účinnejší ako lacnejšie alternatívy na čistenie a riedenie výrobkov na báze rozpúšťadiel.

Parametre

Parameter Popis
Typ Riedidlá
Veľkosť balenia 1

Priložené súbory

Osmo_8000.pdf (66 kB)
Technický list

Osmo 8000 riedidlo a čistič štetcov

Katalógové číslo:
13900001
Hmotnosť:
0.8 kg
Výrobca:
Osmo
Cena s DPH:
13,60 €
Dostupnosť:
Skladom
MNOŽSTVO:
5 ks
ks

Odporúčame prikúpiť

 • Osmo set na natieranie terás

  Osmo set pre optimálne ošetrenie drevených terás. Sada obsahuje 1x kefu 150 mm, 1x plochý štetec 25 mm, 1x zásobník na...
  Cena s DPH: 48,80 €
  Dostupnosť: Skladom
 • Originálny plochý štetec Osmo 50 mm

  Štetec plochý Osmo 50 mm, pre olejované i vodou riediteľné nátery, úplne nová technológia syntetického vlákna,...
  Cena s DPH: 8,40 €
  Dostupnosť: Skladom
 • Osmo Easy Clean obrúsky na ruky

  Vlhčené obrúsky na ruky Osmo Easy Clean sú ideálne pre zotretie všetkého prebytočného produktu, ktorý vám zostal...
  Cena s DPH: 4,80 €
  Dostupnosť: SkladomPopis tovaru

 

 

 

 

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č.1272/2008

 • Asp. Tox. 1 H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.

Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES

 • Xn; škodlivý
 • R65: Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.
 • R66: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
 • Pri dlhšom alebo opakovanom kontakte s pokožkou môže dôjsť k vzniku dermatitídy (zápalu pokožky) dôvodu odmasťovacieho účinku rozpúšťadla.

Bezpečnostné pokyny

 • H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.
 • P260 Nevdychujte pary.
 • P301 + P310 Pri požitím: Okamžite volajte Toxikologické inforační stredisko - lekára.
 • P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P501 Obsah / obalu v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi.
 • EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky