Samonivelizačná hmota na vyrovnanie a nivelovanie podkladov v suchých vnútorných priestoroch. Pre vytvorenie rovných, pevných, tvrdých, hladkých a savých plôch pre pokládku keramickej dlažby, plávajúce podlahy, lepených parkiet, kobercových a PVC podlahovín. Vhodná na betónové podklady a cementové potery, ako aj na iné podklady. Skvelý pomer cena x výkon - jedinečný výrobok za vynikajúcu cenu. Povrch je pochôdzny už 1 - 1,5 hod. Po aplikácii.

Prednosti

  • vynikajúci rozliv, spracovateľnosť a zlievanie
  • veľmi malé pnutie
  • zrelá pre pokládku už za 24 hodín v hrúbke do 10mm
  • vysoké pevnosti
  • rýchly nárast pevností

Parametre

Parameter Popis
Typ Nivelácia
Farba Béžova
Balenie 25 kg
Spotreba 1,5 kg na 1 m2 a na 1 mm hrúbky
Vhodné pre podlahové vykurovanie Áno
Doba spracovania cca 30 minut
Pevnosť tlaku po 28 dňoch > 30 Mpa
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch > 8 MPa
doba pochôdznosti po cca 1 - 2 hodinách
Množstvo zámesovej vody 6 l na 25 kg zmesi
Plné zaťaženie Po 7 dňoch
Pyp podkladu Betón, cementové potery

Priložené súbory

EXPRES 24h.pdf (1,67 MB)
Technický list

Samonivelačná hmota Chemos Express 24H

Produkt už nie je v ponuke

Venujte prosím pozornosť alternatívnym
produktom nižšie na tejto stránke,
ak sú uvedené


Popis tovaru

Príprava podkladu: Podklad musí byť trvale suchý, čistý, zbavený prachu, odlupujúcich sa častí  a mastnoty, pevný v tlaku a ťahu podľa STN 74 4505. Podklad vždy prebrúste, aby sa odstránili aj slabo držiace časti podkladu. Betónový podklad musí byť starý min. 28 dní. Zbytky starých vrstiev lepidiel a farieb je nutné čo najviac mechanicky odstrániť špachtlou alebo brúsením. Praskliny v podklade vyspraviť opravných tmelom OT 101. Väčšie trhliny vyčistiť, prerezať brúskou, zošiť oceľovými kramľami a zaliať epoxidom. Konštrukčné dilatačné špáry sa musia zachovať aj vo vrstve nivelačnej hmoty. Staré dlažby, terazzo a pod. prebrúsiť brúskou s brúsnym papierom alebo diamantom. Odstránia sa tak mastné vrstvy po ošetrujúcich prípravkoch a po užívaní podlahy. Podklad dôkladne povysávať priemyselným vysávačom a napenetrovať vhodnou penetráciou.

Penetrácia viaže zbytkový jemný prach a zabraňuje vsiakaniu zámesovej vody z nivelizačnej hmoty do podkladu. Dôsledná príprava podkladu a dobrá penetrácia má rozhodujúci vplyv na výslednú kvalitu a vzhľad stierky. Na cementové potery a betónové podklady odizolované od zemnej vzlinajúcej vlhkosti doporučujeme použiť penetráciu PER 390. Dbajte na dodržiavanie času na vyschnutie penetračných náterov podľa jednotlivých technických listov.

Spracovanie: Do čistej nádoby naliať presne 6 litrov čistej studenej vody. Obsah vreca (25 kg) vsypať za stáleho miešania do vody. Zamiešanú homogénnu hmotu vyliať na napenetrovaný podklad a do požadovanej hrúbky rozotrieť kovovým hladítkom alebo veľkoplošnou stierkou. Požadovanú hrúbku naniesť v jednej pracovnej operácii. Ihneď po vyliatí prevzdušniť hmotu ihličkovým valčekom, ktorý napomáha nivelizácii, odvzdušneniu hmoty a dobrému spájaniu jednotlivých dávok. Prípadnú ďalšiu vrstvu nanášať až po riadnom vyschnutí, prebrúsení a napenetrovaní predošlej vrstvy. Pri viacvrstvovom stierkovaní treba dbať na to, aby každá ďalšia vrstva nebola hrubšia ako predchádzajúca.

Dôležité pokyny: Nespracovávajte pri teplote podkladu a vzduchu pod +5 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu nad 75%. Čerstvo vystierkované plochy chrániť pred účinkami slnka, tepla a prievanu. Pri hrúbkach nad 5 mm použiť dilatačné okrajové penové pásky. Vysoké teploty hmoty, vzduchu a vody výrazne ovplyvňujú rýchlosť hydratácie, čím sa skracuje doba spracovateľnosti, preto používajte výhradne co najstudenejšiu vodu. Podlahové kúrenie musí byť min. 24 hodín pred vylievaním úplne vypnuté. Zapnúť sa môže až po riadnom vyschnutí nivelačnej hmoty a to postupne, zvyšovaním teploty vody v obehu o max. 5 °C/24 hod. Najlepšie spracovateľné pri teplote vzduchu 18 - 25 °C, teplote podlahy nad 15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 65%.


 

Ako správne miešať samonivelačné hmoty?

Samonivelačné hmoty spracovávame rozmiešaním v studenej vode. Už pri miešaní dochádza k reakcii cementu a vody. Pretože však chceme, aby nivelačná hmota mala určité nami zvolené vlastnosti, ako sú dlhšia spracovateľnosť, výborná tekutosť, rýchle
tuhnutie a tvrdnutie a pod., musíme túto hmotu už pri jej výrobe modifikovať prísadami. Rozpustenie týchto prísad trvá určitý čas a je veľmi důležité, aby boli rozpustené v procese miešania a nie až po rozliatí na podklad. Pri skrátenej dobe miešania by sa nemusela dosiahnuť maximálna tekutosť hmoty. Preto je dôležité dodržanie celkového
času miešania, vrátane prestávky, pretože aj počas prestávky prebieha rozpúšťanie prísad.

Prečo dodržať predpísané množstvo vody?

Vodu použitú pri miešaní cementových hmôt voláme zámesová voda. Jej úlohou je reagovať s cementom a vytvárať tak zložité formy väzieb v hydratačných novotvaroch. Pre dostatočnú hydratáciu cementu a dosiahnutie požadovanej spracovateľnosti
potrebujeme určité množstvo vody. Toto množstvo určí výrobca cementovej hmoty
vo svojom návode a vychádza z množstva použitého cementu a z receptúry suchej zmesi. Táto voda sa v procese tuhnutia a tvrdnutia cementovej hmoty delí na: chemicky a fyzikálne viazanú a voľnú vodu. Chemicky viazaná voda sa stáva trvalou súčasťou hmoty a uvoľní sa iba pri vysokej teplote nad 200 °C. Časť fyzikálne viazanej vody bude tiež súčasťou hmoty a časť sa za určitých podmienok odparí a spôsobuje vznik napätí a zmrašťovanie hmoty. Zmrašťovanie je súčasne eliminované expanzními prímesami. Voľná voda vyplňuje prevažne najväčšie póry a ľahko sa vysušuje. Ostávajú po nej prázdne póry, ktoré znižujú pevnosti. To je presne tá voda, ktorú meriame vlhkomerom
a čakáme, kedy sa odparí. Treba si teda uvedomiť, že každé deci vody navyše v konečnom dôsledku zvyšuje pórovitosť cementovej hmoty a tým negatívne ovplyvňuje významné technické vlastnosti samonivelačnej vrstvy, ako sú pevnosť, nasiakavosť,
trvanlivosť, zmrášťovanie, pnutie, ale aj čas vysýchania.

Negatívny vplyv predávkovania zámesovej vody na homogenitu tekutej nivelačnej hmoty sa dá znížiť použitím rôznych stabilizátorov v receptúre. To znamená, že s predávkovaním zámesovej vody s minimálnym zhoršením stability tekutej hmoty sa do určitej miery počíta napriek tomu, že sa zhoršia vlastnosti zatvrdnutej hmoty. Bežne sa počíta s predávkovaním do 10 %, to znamená pri predpísanej vode 6 litrov maximálne ju navýšiť na 6,6 litra. Napr. produkty firmy Chemos sú nastavené na navýšenie vody o 12 %. Prekročenie týchto limitov spôsobuje rozsadanie hmoty ihneď po rozliatí. Prejaví sa to tým, že najväčšie a tým aj najťažšie zrnká piesku sadajú na podklad a naopak jemné častice sú vyplavované na povrch. Tým vzniká nerovnomerné vypĺňanie priestoru medzi veľkými zrnami a tým fatálny pokles pevnosti a nárast pnutia. Použitie väčšieho množstva zámesovej vody, ako je predpísané, sa dá zistiť aj po uschnutí hmoty. Zvlášť nebezpečné pre kvalitu je navýšenie zámesovej vody pri liati hrúbky už nad 8 - 10 mm.

Môžem do nivelačnej hmoty pridávať piesok?

Tak toto je presne opačný prípad ako s vodou, pretože pridávaním piesku do nivelačnej hmoty sa jej niektoré vlastnosti zlepšujú. U výrobkov Chemos sa týmton znižuje vnútorné pnutie takmer na nulu. Je však potrebné dodržať doporučenia výrobcu, akej zrnitosti
má byť piesok. Je to veľmi dôležité, pretože výrobca má vo vreci už piesok presne definovanej zrnitosti a ten pridaný piesok má doplniť krivku zrnitosti a nie ju rozbiť. Pridaný piesok pridávame v množstve podľa doporučenia výrobcu. Piesok je možné pridávať od hrúbky 8 -10 mm. Nesmie sa však navyšovať množstvo zámesovej vody.

Prečo je potrebné zatemniť veľké okná a zamedziť prievanu?

Tu môžeme nadviazať zase na vodu, ktorá je použitá na miešanie. Všetci to poznáme z klasického betónovania. Krátko po betónovaní musíme betón polievať aj niekoľko dní a tak mu dodávať vlhkosť na ešte prebiehajúcu hydratáciu a zamedziť vysúšaniu
fyzikálne viazanej vody. A práve preto, aby sme toto nemuseli robiť, sú v samonivelačných hmotách použité prísady, ktoré viažu na seba dostatočné množstvo
vody pre udržiavanie vlhkosti v hmote, aby mohol cement ďalej hydratovať. Táto voda, môžeme ju nazývať ošetrovacou, sa uvoľňuje postupne. Ak sa však počas schnutia hmoty, krátko po jej vyliati, zámesová voda rýchlo odparuje napr. pôsobením prehriatia
od slnka alebo aj prievanom, môže sa stať, že ani prísady na zadržiavanie vody nebudú
schopné vodu dostatočne udržať. Následne sa začne znižovať množstvo fyzikálne viazanej vody, ktoré nie je nahradzované. Vzniká zmrášťovanie, ktoré vyvoláva pnutie v čase, kedy hmota ešte nemá dostatočnú pevnosť a môže dochádzať k vzniku zmrašťovacích trhlín, resp. k ostatným poruchám vytvrdnutej hmoty.

A na závěr asi tolik, s přípravou podkladu nespěchejte.

Vše si pečlivě zaměřte, změřte. Zkontrolujte podklad. Nezapomeňte si změřit vlhkosti a zbytkové vlhkosti. Na každých 100 m2 jste u cementových a anhydritových potěru povinní udělat 3 cm měření - to ukládá ČSN norma 744505. Před nivelací vše zbrousíte,
přefrézujete. Používejte dilatační pásky. Respektujte dilatace pracovní, konstrukční, smršťovací, akustické. Před nivelací si ověřte savost podkladu. Otevřená klapka
v krbu nemusí v kombinaci s dírou pro digestoř nebo jiné dva otvory, které vytvoří průvan, je třeba pořešit a nezapomeňte podlahové topení, vypínač OFF.

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky