2-zložková samonivelačná hmota pre podlahy na báze latexu Ardex K 60 s vynikajúcou priľnavosťou na takmer všetky podklady. Pre hrúbky vrstvy až 15 mm v jednom pracovnom kroku, pri nastavení pieskom aplikovateľná do 30 mm. Ardex K 60 je samonivelačná, dvojzložková hmota latexu s práškom, s výnimočnými hodnotami prídržnosti a pružnosti a odolnosti voči vode. Pri zmiešaní oboch komponentov vznikne roztierateľná, samovyhladitelná malta s dobrými rozlivovými vlastnosťami, ktorá je spracovateľná cca 20 minút a po cca 2-3 hodinách pochôdzna. Nivelačka vytvrdzuje schnutím. Po vytvrdnutí vznikne flexibilná mäsa bez pnutia, nehrozí tak tvorba trhlín v silných vrstvách.

Oblasť použitia:

 • interiér, podlahy
 • suché potery
 • tenkovrstvové vykurované systémy
 • drevotrieka, drevené podlahové dielce
 • kovové podklady
 • podklady sa zaschnutými zvyšky lepidla, stierok a malty
 • anhydrity, cementové podlahy, podlahy z liateho asfaltu a terrazza
 • staré dlažby

Spotreba: cca 1,6 kg prášku /m2/mm, jedno balenie vystačí napr na 5m2 pri hrúbke nanesenej vrstvy 3 mm.

Pre stierkovanie, vyrovnanie a niveláciu rovnako tak ako na zmiešané kritické podklady, pre pokládku elastických krytín, kaučuku, linolea, PVC, mäkčeného PVC, hotových parkiet alebo keramických dlažieb. Ďalej pre niveláciu v oblasti kúpeľní, pred pokládkou elastických krytín ako hotových parkiet v spojení s Ardex SMP lepidlom AF 460, priamo na hydroizoláciu ako Ardex S7 Plus, Ardex S8 Flow, Ardex 8 + 9 / 9L izolačnej hmoty, Ardex SK100W Tricomi tesniaci pás.

Parametre

Parameter Popis
Typ Nivelácia
Balenie 4,8 kg latex, 20 kg prášok
Spotreba cca 1,6 kg prášku/m2/mm
Vhodné pre podlahové vykurovanie Áno
Doba spracovania cca 20 min.
Pevnosť tlaku po 28 dňoch ≥ 15 N/mm2
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch 4,5 N/mm2
doba pochôdznosti po cca 2 hod.
Doba, po ktorej je možné lepiť cca 24 hod.
Množstvo zámesovej vody cca 4,8 kg latexu na 20 kg prášku
Min. vrstva pre stoličky na kolieskach 2 mm
Pre hrúhku vrstvy 1 - 30 mm
Pyp podkladu Asfalt

Priložené súbory

TL-ARDEX-K-60.pdf (130 kB)
Technický list

BL Ardex_K_60_SDB_CZ.pdf (272 kB)
Bezpečnostný list

Ardex K 60 dvojzložková samonivelizačná hmota na báze latexu

Výrobca:
Ardex
Cena s DPH:
od 40,91 €
Dostupnosť:
14 dní
Foto Katalóg. číslo / Názov Dostupnosť Množstvo Cena s DPH Kúpiť kusov
Zložka A nivelačné hmoty Ardex K 60 latex 4,8 kg 4747
Zložka A latex
14 dní 0 ks 40,91 €
Zložka B nivelačné hmoty Ardex K 60 prášok 4,8 kg 4746-BL
Zložka B prášok
14 dní 0 ks 42,86 €

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Príprava podkladu: Povrch pre niveláciu musí byť čistý a zbavený nečistôt. Zvyšky lepidiel citlivých na vodu tiež odstrániť. Ardex K 60 môže byť použitý na mnohých bežných stavebných podkladoch bez penetrácie. Na veľmi savé povrchy, predovšetkým anhydritové plochy je potrebné aplikovať prednáter Ardex P 51, Ardex P 52 alebo Ardex P 4. Kritické podklady ako OSB dosky, preglejky, magnezitové potery alebo nezasypaný liaty asfalt je potrebné opatriť prednáterom Ardex P 82 alebo Ardex PU 30 1 -K PU. V prípade pochybností vykonajte skúšku.

Spracovanie: latexovů emulziu treba pred použitím dôkladne pretrepať v čistej nádobe na miešanie. Následne sa vmieša za dôkladného miešania prášok, tak aby vznikla bezhrudkovitá malta. K zamiešaní 20 kg prášku Ardex K 60 je potreba 4,8 kg latexové emulzie. Pre miešani menších množstiev zmiešajte 3 objemové diely prášku s 1 objemovým dielom disperzie. Malta je spracovateľná v rozmedzí od +10°C do +20°C cca 20 minút, nižšie teploty predlžujú dobu spracovateľnosti a vyšší skracujú. Na hutných podkladoch (popr. liatom asfaltu, by mala byť nanesené najmenej 3 mm a najviac 10 mm hrubá vrstva Ardex K 60. Takto je zaistená rovnomerná nasiakavosť podkladu pre schnutie podlahových lepidiel. Ardex K 60 je možné bez nastavenia v jednom pracovnom kroku naniesť v hrúbke vrstvy 2-15 mm, prí hrúbkach vrstvy do 30 mm je možné Maltu plniť poterovým pieskom 0-8 mm alebo mýty, žiarom sušeným pieskom ako Ardex Quarzsand 0,3-0,9 mm v pomere 1 objemový diel malty ku 0,5 objemovým dielom vody. K niveláci rozdelíme hmotu rakľou a následne valčekom valcom na nivelačné stierku (ježkom). Hmota sa sa potom vyhladí sama. Použitie na potery z liateho asfaltu podľa DIN 18354, EN 13813, DIN 18560 a ÖNORM B 3732: Ardex K 60 je vhodný pre stierkovanie do hrúbky vrstvy 10 mm.

Všeobecné údaje: stierkovanie vrstva by mala byť chránená pred príliš rýchlym vysychaním na priamom slnku a prievanom. Všetky nástroje a miešacej nádoby by mali byť okamžite po použití umyté vodou.

Upozornenie: Pre exteriér alebo trvalo vlhkej miestnosti nemožno Ardex K 60 použiť.


Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272 / 2008 (CLP)

 • H319 Vážne poškodenie očí / podráždenie očí, kategória 2

Označovanie podľa nariadenia (ES) č.1272 / 2008 [CLP]

 • Nebezpečné obsiahnuté látky: portlandský cement
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia (CLP):

 • P280 - Používajte ochranné okuliare, ochranné rukavice.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom mydla a vody.
 • Obsah - obal odstráňte v súlade s regionálnymi - národnými - medzinárodnými - miestnym predpismi.

Videá


Diskusia


Tovar ešte nebol okomentovaný, buďte prvý.


Pridať reakciu

Vaše meno*
 
Váš e-mail*
   
Zasielať príspevky na tento e-mail
Text komentára*
 
Ochrana proti spamu vložte 3 znaky z obrázka*:
image  
* povinné položky

*  


Otázka na predavačapresmerovat_automaticky