Multifunkčný univerzálny čistiaci prípravok Junckers Sylva Cleaner, koncentrát ktorý je určený k pravidelnej starostlivosti o lakované, voskované, alebo vytvrdzovacím olejmi ošetrené drevené povrchy. Nevytvára žiadny film na povrchu, a preto je ideálny pre denné alebo pravidelné čistenie drevených podláh v domácnosti a komerčných priestoroch. Možno ho použiť aj na športové podlahy.

Pravidelná údržba:
Zrieďte 50 - 200 ml čistiaceho prípravku SYLVA Cleaner s 10 litrami vlažnej vody. Nanášajte dobre vyžmýkanou handrou. Plochy vystavované vysokej prevádzke môžete ošetrovať častejšie. Ak to povrch podlahy vyžaduje, môžete množstvo čistiaceho prípravku pri údržbe zvýšiť.

Parametre

Parameter Popis
Balenie 1 | 2,5 | 5
pH hodnota 8,5
Riedenie 5-20dl na 10l vody
Doba uschnutia (hod.) 0,5
Čistenie Olejované drevo

Priložené súbory

TL_Sylva_Cleaner.pdf (254 kB)
Technický list

Junckers Sylva Cleaner čistící prostředek na podlahy

Výrobca:
Junckers
Cena s DPH:
od 17,90 €
Dostupnosť:
Skladom
Foto Katalóg. číslo / Názov Dostupnosť Množstvo Cena s DPH Kúpiť kusov
Junckers Sylva Cleaner čistiaci prostriedok na podlahy 1l 130300-EXP-BL+
1 liter
Skladom 7 ks 17,90 €
Junckers Sylva Cleaner čistiaci prostriedok na podlahy 2,5l 130400-EXP-BL
2,5 litra
Skladom 12 ks 21,90 €
Junckers Sylva Cleaner čistiaci prostriedok na podlahy 5l
130410-EXP-BL+
5 litrov
Skladom 2 ks 37,00 €

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Eye Irrit. 2, H319

Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548 / EHS alebo smernice 1999/45/ES

 • H302 Škodlivý po požití.
 • H315 Dráždi kožu.
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné pokyny:

 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P280 Používajte ochranné okuliare.
 • P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc - ošetrenie.
 • P501 Odstráňte obsah - obal podľa platných predpisov.
 • EUH 208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Diskusia


Tovar ešte nebol okomentovaný, buďte prvý.


Pridať reakciu

Vaše meno*
 
Váš e-mail*
   
Zasielať príspevky na tento e-mail
Text komentára*
 
Ochrana proti spamu vložte 3 znaky z obrázka*:
image  
* povinné položky

*  


Otázka na predavačapresmerovat_automaticky