Prípravok Junckers Neutralizer, ktorý dokonale rozpustí a odstráni všetky zaschnuté predchádzajúce čistiace prostriedky na povrchu drevených podláh pred obnovovacím náterom lakom, voskovým olejom alebo olejom. Neutralizuje pH povrchu parkiet v prípade používania čistiaceho prostriedku Junckers Cleaner.

Do vody pridajte odstraňovač mastnoty Junckers SYLVA Neutralizer a vytrite povrch podlahy dobre vyžmýkanou handrou. Zrieďte cca 200 ml polituračního prípravku Neutralizer s 10 litrami vlažnej vody. Nanášajte dobre vyžmýkanou handrou. Nechajte zaschnúť.

Parametre

Parameter Popis
Balenie 1
Spotreba 80 – 100 m² /l
pH hodnota Koncentrovaný 1.5. Zriedený cca. 2-3
Riedenie cca 200 ml/ 10 l vody
Doba uschnutia (hod.) 0,5
Čistenie Lakované drevo

Junckers Neutralizer prípravok na odmastenie podláh 1l

Katalógové číslo:
131300-EXP-BL
Hmotnosť:
1 kg
Výrobca:
Junckers
Cena s DPH:
19,80 €
Dostupnosť:
Skladom u dodávateľa
ks

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Upozornenie

Aplikačné nástroje: Handrička, mop alebo umývací stroj.

Skladovanie: Neotvorené a skladované pri 20 °C vydržia 2 roky. Nesmie byť vystavený teplotám pod 5 °C. Pokiaľ mrzne, nemôžeme odosielať.

 


 

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

  • Skin Irrit. 2; H315, Dráždi kožu.
  • Eye Irrit. 2; H319, Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostní pokyny

  • Dráždi kožu. (H315)
  • Spôsobuje vážne podráždenie očí. (H319)
  • Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. (P101)
  • Uchovávajte mimo dosahu detí. (P102)
  • Používajte ochranné okuliare/ochranné rukavice. (P280)
  • Po manipulácii dôkladne umyte ruky. (P264)
  • PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. (P305+P351+P338)
  • Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. (P337+P313)

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky