Multifunkčný univerzálny čistiaci prípravok podláh Junckers Floor Cleaner, koncentrát, ktorý je určený na pravidelnú starostlivosť o lakované, voskované, alebo vytvrdzovacími olejmi ošetrené drevené povrchy. Univerzálne mydlo na každodenné i pravidelné čistenie lakovanej a olejovanej drevené podlahy. Rozpúšťa mastnotu a zvyšky mydla. Nezanecháva na podlahe film ani zvyšky. pH: Koncentrovaný cca. 10. Zriedený cca. 8-8,5.

Parametre

Parameter Popis
Balenie 1 | 2,5 | 5
pH hodnota Koncentrovaný cca. 10. Zriedený cca. 8-8,5
Riedenie 5-20dl na 10l vody
Doba uschnutia (hod.) 0,5
Čistenie Olejované drevo

Junckers Floor Cleaner čistící prostředek na podlahy

Výrobca:
Junckers
Cena s DPH:
od 17,90 €
Dostupnosť:
Skladom u dodávateľa
Foto Katalóg. číslo / Názov Dostupnosť Množstvo Cena s DPH Kúpiť kusov
Junckers Floor Cleaner čistiaci prostriedok na podlahy 1l 130300-EXP-BL
1 liter
Skladom u dodávateľa 0 ks 17,90 €
Junckers Floor Cleaner čistiaci prostriedok na podlahy 2,5l 130400-EXP-BL
2,5 litra
Skladom u dodávateľa 0 ks 23,50 €
Junckers Floor Cleaner čistiaci prostriedok na podlahy 5l 130410-EXP-BL
5 litrov
Skladom u dodávateľa 0 ks 39,70 €

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Upozornenie

Pravidelná údržba: Narieďte 50-200 ml čistiaceho prípravku Floor Cleaner s 10 litrami vlažnej vody. Aplikácia bavlnenou handrou alebo plochým mopom s mikrovlákna. Plochy vystavované vysokej prevádzke môžete ošetrovať častejšie. Pokiaľ to povrch podlahy vyžaduje, môžete množstvo čistiaceho prípravku pri údržbe zvýšiť.

Neotvorené a skladované pri 20 °C vydržia 2 roky. Nesmie byť vystavený teplotám pod 0 °C. Pokiaľ mrzne, nemôžeme odosielať.

 


 

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

  • Eye Irrit. 2; H319, Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné pokyny

  • Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. (P101)
  • Uchovávajte mimo dosahu detí. (P102)
  • Používajte ochranné okuliare/ochranné rukavice. (P280)
  • Po manipulácii dôkladne umyte ruky. (P264)
  • PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. (P305+P351+P338)
  • Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. (P337+P313)

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky