Vrchný finálny lak na drevené podlahy a nábytok Junckers MT400 Floor Lacquer je jednozložkový lak na olejovej báze na použitie na drevené podlahy v komerčných a obytných priestoroch so strednou prevádzkou. Zvýrazňuje teplejšie a sýtejšie farby dreva, podobne ako olej, ale s výhodami laku. V porovnaní s podobnými podlahovými lakmi obsahuje rozpúšťadlá s rozpúšťacími schopnosťami. Použitie tohto rozpúšťadlového laku je veľmi univerzálne, od lakovania parkiet až po lakovanie dreveného nábytku, obloženia, dverí a iných interiérových prvkov. Na profesionálne použitie.

Parametre

Parameter Popis
Výdatnosť m²/l 1 liter = 10 m² pri 1 nátere
Počet náterov 2
Náradie pre aplikáciu Valček mohérový, štetec
Zaťaženie Stredné
Báza Syntetické
Použitie Interiér
Určenie Vrchné
Veľkosť balenia 0,75 | 2,5 | 5
Stupeň lesku Mat
Doba zaschnutia 6-8 hod
Riedenie Neriediť
Odtieň Bezfarebné
Konečné vytvrdenie 1 týždeň
Krajina pôvodu Dánsko

Priložené súbory

F6.2-MT400_Floor_Lacquer_CZ.pdf (147 kB)
Stiahnite si technické údaje

Junckers MT400 rozpúšťadlový lak na podlahy mat

Výrobca:
Junckers
Cena s DPH:
od 21,30 €
Dostupnosť:
U dodávateľa
Foto Katalóg. číslo / Názov Dostupnosť Množstvo Cena s DPH Kúpiť kusov
Junckers MT400 rozpúšťadlový lak na podlahy mat 0,75l 116100-BL
0,75 litra
U dodávateľa 0 ks 21,30 €
Junckers MT400 rozpúšťadlový lak na podlahy mat 2,5l 116400-BL
2,5 litra
U dodávateľa 0 ks 68,00 €
Junckers MT400 rozpúšťadlový lak na podlahy mat 5l 116900-BL
5 litrov
U dodávateľa 0 ks 128,10 €

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Výrobok: Vzduchom schnúci alkyd v rozpúšťadlách s nízkym zápachom.

Vzhľad: Svetlo hnedá farba v nádobe. Po vysušení je bezfarebný.

Spotreba: 10 m² na liter.

Aplikačné nástroje: Štetec, mohérový valček. Nelejte lak priamo na podlahu.

Doba schnutia: Približne 6-8 hodín. Pripravenosť pre slabú prevádzku: 24 hodín. Plne vytvrdený po 1 týždni. Denne nanášajte iba 2 vrstvy laku.

Čistenie nástrojov: Biely lieh.

Skladovanie: Vydrží 2 roky, pokiaľ je neotvorená a skladovaná pri 20 °C. Po otvorení sa na výrobku začne tvoriť šupka a môže v plechovke stvrdnúť.

Riziko samovznietenia: Handričky a pod. používané na nanášanie výrobku sa môžu samovznietiť. Použité utierky vložte do vzduchotesnej a nehorľavej nádoby (napr. poháre od marmelády alebo kovové plechovky s vekom).

Systémové odporúčanie:

 • Neošetrené, strojovo brúsené: 3 vrstvy MT400 - 10 m²/liter.
 • Predtým lakované: 1 vrstva MT400 - 10 m²/liter.

Návod na použitie:

 • Neošetrené podlahy: Uistite sa, že je povrch úplne čistý, suchý a zbavený prachu, vosku, mastnoty, leštidla atď. Brúsením povrchu odstráňte nečistoty a nerovnosti. Dôkladne vysajte a utrite handričkou dobre vyžmýkanou v čistej vode. Naneste jednu vrstvu podlahového laku MT400 a nechajte ju 24 hodín schnúť. Prebrúste brúsnym papierom zrnitosti 150-180 pozdĺž vlákien dreva. Vysajte brúsny prach a utrite ho handričkou dobre vyžmýkanou v čistej vode. Naneste 2 záverečné vrstvy laku na podlahy MT400.
 • Predtým lakované: Umyte prípravkom Junckers Neutralizer. Dôkladne ich prebrúste zrnitosťou 150-180. Vysajte brúsny prach a utrite ho handričkou dobre vyžmýkanou v čistej vode. Naneste jednu vrstvu laku na podlahy MT400 a nechajte zaschnúť. Pred lakovaním celej plochy sa odporúča vykonať skúšobnú aplikáciu na menšiu plochu.
 • Voskované povrchy: Staré nátery odstráňte strojným brúsením zrnitosti 24-36. Potom odstráňte otery zrnitosťou 60-80. Nakoniec použite zrnitosť 120-150, aby ste dosiahli úplne hladký povrch. Prach z brúsenia vysajte a utrite handričkou dobre vyžmýkanou v čistej vode. Potom postupujte podľa pokynov v návode na neošetrené alebo brúsené povrchy.
 • Ako vykonať skúšobnú aplikáciu: Nalakujte niekoľko miest, 2 vrstvy v intervale 4 hodín. Po 24 hodinách schnutia skontrolujte priľnavosť miest zoškrabnutím hranou mince. Pokiaľ je priľnavosť funkčná a vzhľad povrchu prijateľný, môžete lakovať.

 


 

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Flam. Liq. 3; H226, Horľavá kvapalina a pary.
 • STOT SE 3; H336, Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné pokyny:

 • Horľavá kvapalina a pary. (H226)
 • Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. (H336)
 • Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. (P210)
 • Zabráňte vdychovaniu hmly/pár. (P261)
 • Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. (P312)
 • Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý.(P403+P233)
 • Uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % aromáty
 • EUH066, Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. UFI: EUE1-M0JE-J00D-4114

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky