Mrazuvzodorná nivelačná hmota pre vonkajšie priestory Ardex K 301 na báze wittenského rychlocementu, 32,5 R-SF pre stierkovanie, vyrovnanie a niveláciu betónových plôch od 2 do 20 mm.

Oblasť použitia:

 • Interiér a exteriér, podlahy.
 • Stierkovanie, vyrovnávanie a nivelácie podlahových plôch z betónu, cementového poteru, obkladov a dlažieb a iné vhodné povrchy.
 • Výroba úžitkovej vrstvy remeselne a priemyselne využívané plochy, garáží, parkovacích striech, dvorov a prístupových ciest.
 • Vyrovnávanie a nivelácie podlahových plôch v mokrom prevádzke, trvale mokrom prevádzky, na balkónoch a terasách, pod pokládkou obkladu a dlažby, nátery a liate povlaky.

Druh výrobku: Sivý prášok so špeciálnym wittenským cementom, dobre dispergujícími umelými hmotami, špeciálnym plnivom a špeciálnymi aditívami.

Parametre

Parameter Popis
Typ Nivelácia
Balenie 25 kg
Spotreba cca 1,6 kg prášku na m2 a 1 mm hrúbky
Vhodné pre podlahové vykurovanie Áno
Doba spracovania cca 30 - 45 min.
Pevnosť tlaku po 28 dňoch ≥ 30 N/mm2
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch ≥ 7 N/mm2
doba pochôdznosti po 2 - 3 hod.
Množstvo zámesovej vody cca 5,5 l vody n 25 kg prášku
Min. vrstva pre stoličky na kolieskach 2 mm
Pre hrúhku vrstvy 2 - 20 mm
Odolnosť proti mrazu Áno
Použitie v exteriéri Áno
Pyp podkladu Dlažba

Priložené súbory

TL-ARDEX-K-301.pdf (152 kB)
Technický list

BL_ardex_k_301_cz.pdf (138 kB)
Bezpečnostný list

Nivelačná hmota pre exteriér Ardex K 301

Katalógové číslo:
4619-BL
Hmotnosť:
25 kg
Výrobca:
Ardex
Cena s DPH:
85,71 €
Dostupnosť:
14 dní
ks

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Príprava podkladu: Podklad môže byť suchý alebo vlhký, každopádne však dostatočne pevný, nosný, mrazuvzdorný a zbavený prachu a separačných častíc. Nedostatočne pevné časti povrchu je nutné odstrániť frézovaním, otryskaním, brúsením alebo odsekáním. V exteriéri a vlhkosťou zaťaženom interiéru je nutné savý podklad vopred zvlhčiť, aby sa predišlo tvorbe kaluží. V suchom interiéri na savé podklady použijeme ako prepojovací adhézny mostík Ardex P 51 rozriedeniu 1: 1 s vodou, na hutné nesavom povrchu použijeme ako prepojovací mostík Ardex P51 zriedený 1: 0,5 s vodou s posypom kremičitého piesku. Ak je potrebné na existujúcu vrstvu aplikovať druhú vrstvu Ardex K 301, musí byť existujúca vrstva obrúsená, brúsnym papierom 16-36mm. V interiéri následne ošetrite prednáterom Ardex P 51 v pomere 1: 1.

Spracovanie: Do čistej miešacej nádoby dáme čistú vodu, v ktorej za dôkladného miešania rozmiešame prášok, kým nezískame bezhrudkovitou, roztekavý maltu. Na zamiešanie prášku 25 kg Ardex K 301 potrebujeme cca 5 l vody. Malta je pri +18°C až +20°C spracovateľná po dobu 30-45 minút, nižšie teploty predlžujú a vyšší skracujú dobu spracovateľnosti. Malta je ľahko spracovateľná a samonivelačných. Ardex K 301 možno nanášať v hrúbke vrstvy od 2 mm do 20 mm.

Pre stierkovanie plôch v spáde, max 2%, je nutné znížiť množstvo vody. Ardex K 301 je možné spracovávať pri teplotách nad +5°C. Vyrovnávaciu vrstvu je nutné chrániť pred slnečným žiarením a prievanom, aby príliš rýchlo nevyschla. V prípade pochybností vykonajte skúšobnú plochu.

Výroba úžitkovej vrstvy plochy na parkovacích strechách, remeselne a priemyselne využívané plochy: Podklad, cementový poter (C30 - C50) alebo betón (B25 - B35) musí byť vhodný svojou nosnosťou pre vznikajúce zaťaženie. Nečistoty, separačné častice, uvoľnené vrstvy a spojiva na povrchu je nutné odstrániť guličkovým alebo pieskovým otryskaním alebo odfrézovaním. Pripravené plochy podľa nutnosti a možného zaťaženia vlhkosťou opatríme prednáterom Ardex P 51, riedeným vodou v poměru1: 1 alebo Ardex EP 2000. Ardex K 301 je určený pre cementové potery klasifikácie pevnosti C 30 až C 50 - bez brúsenia - zodpovedajúce AGI - pracovnému listu A12 "Priemyselné podlahy", časť 1.

Príklady klasifikáciou so zodpovedajúcim zaťažením podľa predpisu AGI list A 12.

C30:

 • Požadované zaťaženie: Obmedzený pojazd ľahkými prepravnými prostriedkami s mäkkými hustitelnými pneumatikami do rýchlosti 10km/hod. Pochôdznej prevádzka bez požiadavky na obrusnosť, odolnosť proti úderu a nárazu.
 • Oblasť použitia: Výrobné, montážne a skladovacie haly ľahkého tovaru ako napr.: papiera, plastov, gumy, kancelárskych potrieb, Dielne, údržbárske dielne, obchody.

C40:

 • Požadované zaťaženie: Ľahký pojazd ľahkými prepravným prostriedky s mäkkými hustitelnými pneumatikami do rýchlosti 10 km/h. Pochôdznej prevádzku, obmedzené požiadavky na odolnosť proti úderu a nárazu, skladovanie ľahkého materiálu.
 • Oblasť použitia: Výrobné, montážne a skladovacie haly pre ľahké a elastické tovaru. Dielne pre ľahké produkty bez ostrých hrán.

C50:

 • Požadované zaťaženie: Stredne ťažký pojazd ľahkými prepravnými prostriedkami s mäkkými pneumatikami do rýchlosti 20 km/hod. Pojazd vysokozdvižnými vozíkmi s mäkkými hustitelnými pneumatikami do rýchlosti 10 km/hod. Intenzívna pochôdznej prevádzku s požiadavkou na obrusnosť, odolnosť proti úderu a nárazu. Ľahké tovaru bez ostrých rohov.
 • Oblasť použitia: Výrobné a montážne haly pre ľahké tovar, sklady pre stredne ťažké tovaru. Dielne pre ľahké produkty všetkého druhu

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272 / 2008 (CLP)

 • Žieravosť - podráždenie kože, kategória 2 H315
 • Vážne poškodenie očí / podráždenie očí, kategória 1 H318

Označovanie podľa nariadenia (ES) č.1272 / 2008 [CLP]

 • Nebezpečné obsiahnuté látky: Portland cement
 • H315 - Dráždi kožu
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí

Bezpečnostné upozornenia (CLP):

 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí
 • P280 - Používajte ochranné okuliare, ochranné rukavice
 • P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu.
 • Obsah - obal odstráňte v súlade s regionálnymi - národnými - medzinárodnými - miestnym predpismi.

Diskusia


Tovar ešte nebol okomentovaný, buďte prvý.


Pridať reakciu

Vaše meno*
 
Váš e-mail*
   
Zasielať príspevky na tento e-mail
Text komentára*
 
Ochrana proti spamu vložte 3 znaky z obrázka*:
image  
* povinné položky

*  


Otázka na predavačapresmerovat_automaticky