Osmo 8019 Intenzívny čistič je vysoko účinný ľahko alkalický špeciálny čistič pre odstraňovanie organických a anorganických nečistôt vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Ideálne pre intenzívne čistenie naolejovaných a voskovaných drevených povrchov pred vlastným ošetrením náterovými hmotami.

Oblasť použitia: Osmo Intenzívny čistič je určený najmä na intenzívne čistenie naolejovaných a voskovaných drevených povrchov, napríklad podláh, drevených terás a nábytku. pH hodnota: 10,9.

Výdatnosť: 1 l postačí na 1 aplikáciu (podľa stupňa znečistenia) pre 30 - 100 m².

Parametre

Parameter Popis
Spotreba 1 l postačí na 1 aplikáciu pre 30-100 m²
pH hodnota 10,9
Riedenie Voda 1:10 až 1:20
Doba uschnutia (hod.) 3 - 5
Čistenie Olejované drevo

Priložené súbory

Osmo_8019_Intenzivni_cistic.pdf (590 kB)
Technický list

Osmo 8019 Intenzívny čistič drevených podláh

Výrobca:
Osmo
Cena s DPH:
od 26,10 €
Dostupnosť:
6 dní
Foto Katalóg. číslo / Názov Dostupnosť Množstvo Cena s DPH Kúpiť kusov
Osmo 8019 Intenzívny čistič drevených podláh 1l 15101050
1 liter
6 dní 0 ks 26,10 €
Osmo 8019 Intenzívny čistič drevených podláh 5l 15101055
5 litrov
6 dní 0 ks 106,00 €

Odporúčame prikúpiť

 • Osmo Hand Padhalter - držadlo pre pad

  Ručné držadlo so suchým zipsom pre pad alebo nanášacie rúno, vhodné pre nanášanie základných náterov na drevené...
  Cena s DPH: 9,80 €
  Dostupnosť: Skladom
 • Osmo Superpad červený 95x155

  Leštiaci Superpad Osmo červený pre ručné strhnutie zdvihnutých drevných vlákien po zaschnutí prvého náteru pre...
  Cena s DPH: 2,60 €
  Dostupnosť: SkladomPopis tovaru

Spracovanie: Koncentrát zrieďte vodou v pomere 1:10 až 1:20. Na ušpinenú plochu naneste čistič, nechajte špinu, nech sa uvoľní, a následne zotrite čistou vodou. V každom prípade vyskúšajte vhodnosť prípravku pre daný povrch. Pre strojné čistenie podlahy odporúčame jednokotúčový kartáčový čistiaci stroj s červenými alebo zelenými čistiacimi kotúčmi (pady). Potom pre odstránení nečistôt použite Osmo vlhký mop alebo čistý bavlnený handru, neuvoľňuje vlákna.

Čistenie pracovného náradia: vodou.

Upozornenie: Olejované a voskované povrchy sa po použití Osmo Intenzívneho čističa ošetrí zodpovedajúcou Osmo náterovou hmotou (napr. Osmo Tvrdým voskovým olejom na drevené podlahy, Osmo Bangkirai olejom pre drevené terasy atď.). Nepoužívať neriedené. Nepoužívajte len na časti plôch. Na neznámych náteroch môže dôjsť k zmene farby alebo štruktúry pôvodného povrchu. Dreva, s vysokým podielom obsiahnutých látok (zvlášť dub) sa pri kontakte s neriedeným Osmo Intenzívnym čističom sfarbí do tmava. Aj v prípade riedeného čističe odporúčame v každom prípade vyskúšať. Zabráňte zaschnutí roztoku na čistenom povrchu. Nie je určené k dennému čisteniu.


Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu
 • Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí

Bezpečnostné upozornenia:

 • H315 Dráždi kožu
 • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí
 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku
 • P102 P102 Uchovávajte mimo dosahu detí
 • P103 Před použitím si prečítajte údaje na štítku
 • P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné okuliare
 • P302 + P352PŘI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte mydlom a veľkým množstvom vody
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní
 • P501 Odstraňte obsah / obal v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi.

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky