Osmo UV ochranný olej bezfarebný Osmo 420 extra  je polo matný bezfarebný náter náter na fasády, záhradné domčeky a ploty z dreva, vyrobený z prírodných olejov k použitiu do vnútorných priestorov. Ako konečný náter už nafarbeného upraveného dreva Osmo UV ochranný olej bezfarebný Extra výrazne predlžuje interval renovácie. UV žiarenie postupne prelamuje ochranu lignínu v okolí vlákien vo dreva, ktoré má lignín spájať. Vlhkosť tiež poškodzuje lignín, vlákna začnú prirodzene šednúť, drevo sa zdrsní, neskôr začne praskať. Osmo UV Ochranný olej oddiali šedivenie dreva 12 x účinnejší ako holé drevo pri 2 vrstvách. Náter obsahuje biocídne účinné látky na ochranu proti napadnutiu plesňou, riasou a hubou. Bez zbrúsenia jednoducho pretrite.

Oblasť použitia: Na všetky zvislé drevené plochy vo vonkajších priestoroch: dvere, okná, okenice (rozmerovo presné stavebné diely) prístrešky pre autá, drevené fasády, balkóny, pergoly, záhradný nábytok a záhradné domčeky (rozmerovo nepresné stavebné diely). Vhodné aj pre bambusové tyče (napr. u pohľadových zábran a záhradného nábytku).

Výdatnosť: 1l stačí pri jednom nánose na cca 18 m².

Parametre

Parameter Popis
Výdatnosť m²/l 1 liter = 18 m² pri 1 nátere
Počet náterov Neošetrené drevo 2, renovácia 1
Náradie pre aplikáciu Štetec, valček
Biocidy Obsahuje
Báza Olejová
Prevedenie Bezfarebné
Stupeň lesku Polomatné
UV odolnosť 1
Použitie Exteriér
Plochy Zvislé
Doba zaschnutia 12 hodin
Hustota g/cm³ 0,9 - 1,0

Priložené súbory

TL_Osmo_420.pdf (119 kB)
Technický list

OSMO 420 Extra UV ochranný olej na fasády bezfarebný

Výrobca:
Osmo
Cena s DPH:
od 34,30 €
Dostupnosť:
7 dní

Zašleme vám vzorku s dopravou zdarma

2,40 €
Foto Katalóg. číslo / Názov Dostupnosť Množstvo Cena s DPH Kúpiť kusov
Osmo 420 Extra UV ochranný olej bezfarebný 0,75 l 11600026
0,75 litra
7 dní 0 ks 34,30 €
Osmo 420 Extra UV ochranný olej bezfarebný 2,5 l 11600027
2,5 litra
7 dní 0 ks 103,50 €
Osmo 420 Extra UV ochranný olej bezfarebný 25l 11600029
25 litrov
7 dní 0 ks 841,90 €

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

 

Odporúčanie: Na zložky bohatej druhy dreva (napr .: Céder, Iroko, Teak, Mahagon pod.), nechajte drevo 12 týždňov zvetrať pred aplikáciou. Zvetranie zlepší savosť pre olej, ktorý môže ľahšie preniknúť do dreva. V prípade, že drevo po zvetrani zosivie, použite odšeďovač dreva Osmo 6609. Niektoré dreviny, ako Dub a Gaštan sú bohaté na prírodné triesloviny a tieto zložky spôsobí černanie povrchu, keď sú vystavené vlhkosti, slnečnému žiareniu a oxidov železa (napr. oceľová kefa, drôtenka). Mnoho druhov drevín (napr. Smrekovec, Merbau) obsahuje vo vode rozpustné farebné extrakčné látky, ktoré sa pri daždi môžu prirodzene vyplavovať. Zvetraniu tento problém vyrieši.

Doba vyschnutia: Približne 12 hodín (za bežných klimatických podmienok 23 °C/50 % vlhkosť vzduchu). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia.

Obsahové látky: Na báze prírodných rastlinných olejov (slnečnicový olej, sójový olej, olej z bodliaku a ľanový olej), vysúšadla a aditiva. Tekuté zložky: benzínová frakcia (ropná),  hydrogénová ťažká, hydrogenovaný benzín dearomatizovaný s nízkou teplotou varu (neobsahuje benzín). Tento výrobok je v súlade so smernicou EU (2004/42/EC) prípustný obsah VOC max. 400g/l (kat. A/e 2010).

Príprava: Povrch dreva musí byť suchý, čistý a nesmie byť vystavený mrazu (max. 20 % vlhkosť dreva). Osmo UV ochranný olej bezfarebný Extra je určený priamo k natieraniu. NERIEDI SA. Dôkladne premiešajte. Staré nátery s otvorenými pórmi dôkladne očistíme. Staré lakové nátery a farby odstránime. Hladké povrchy nezbrusujeme jemnejším brusným papierom než  P120. Ak bude požadovaná dodatočná preventívna ochrana proti plesni, modraniu a napadnutiu hmyzom, drevo predtým natrieme Osmo Impregnácia dreva WR - ak je to možné tak zo všetkých strán.

Spracovanie: Nanášame pevným štetcom (Osmo Plochý štetec) alebo Osmo valček s mikrovlákna tenkú vrstvu na čistý a suchý povrch v smere vlákien dreva  a rovnomerne rozotrieme. Potom urobíme druhý náter. K pretreniu už farbene upraveného povrchu alebo pri renovácii stačí väčšinou 1 náter na vyčistenú plochu.  Výsledný vrchný náter závisí na prirodzenej charakteristike dreva, z toho dôvodu odporúčame skúšobný náter pre použitým.

Pokyny: Pri renovácii neporušeného náteru, v závislosti na závetrí, po cca 3-4 rokoch očistíme a 1x znovu natrieme Osmo UV ochranným olejov bezfarebným Extra.

U plôch vystaveným silným poveternostným podmienkam a taktiež u vodorovných plôch, z ktorých neodteká voda napr.: vrchná časť stĺpov, okenné parapety, sedacie plochy nábytku, musíme počítať s kratšími intervalmi renovácie. UV ochranný olej Extra nie je vhodný ako samostatný náter na terasy. Ak už došlo ki silnej vrstve povlaku na povrchu je vhodné najprv plochu ošetriť Odšedovačom a znovu 2x natrieť Osmo UV ochranným olejom bezfarebným Extra. Aby sa dosiahlo UV faktoru 12, musí naniesť 2 vrstvy UV ochranného oleja.

Pri len jednom nátere na drevo bez predošlej povrchovej úpravy sa výrazne skracuje trvanlivosť. Bezfarebný UV ochranný olej, na základe vysokého obsahu oleja, vykazuje u konečného náteru na bielych plochách mierne zažltnutie. Preto odporúčame ako konečný náter na biele upravené plochy Osmo Ochrannú lazuru 900 bielu. Oleje zvýraznia farebný odtieň dreva (trvale mokrý efekt).


 

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548 / EHS alebo smernice 1999/45 / ES

 • R52/53: Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.
 • H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
 • P262 Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.
 • P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P501 Obsah / obalu v súlade s miestnymi - regionálnymi - národnými - medzinárodnými predpismi.
 • Musia sa dodržiavať bežné bezpečnostné opatrenia pre manipuláciu s chemikáliami.
 • Pri brúsení je nutné používať ochranné masky proti prachu.
 • Obsahuje propiconazol, butanonoxim. Môže vyvolať alergickú reakciu.
 • Pozor! Tekutým výrobkom napustený textil po použití okamžite vyperte v Osmo čističi štetcov alebo uchovajte vo vzduchotesnej uzavretej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).

Videá


Odkazy

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky