Špeciálna samonivelizačná podlahová hmota na báze cementu a zušľachťujúcich prísad. Je určená na vytvorenie oteruvzdorné, pevné a trvanlivé finálnej podlahovej vrstvy vystavenej vyššiemu opotrebovaniu. Používa sa v skladoch, garážach a pod. Pre hrúbku 5 - 20 mm v jednej pracovnej operácii. Vhodná na betónové podklady, cementové potery, anhydritové potery, staré podklady s pevne prídržnými zvyškami farieb a lepidiel, staré dlažby a iné podklady. Vhodná pre interiér, pochôdzna po cca 2-3 hodinách. Aby sa zabránilo nasiaknutí nečistôt (soli zo zimnej údržby ciest, prípadne olejov pri opravách auta) odporúčame aplikovať náter na hotovú podlahu, ako napríklad Dr. Schutz PU Anticolor, pri spotrebe cca.: 80-100 ml/m² (10-12m²/l) každá vrstva. Pred lakovaním penetrovať penetráciou Primer.

Prednosti:

 • veľmi dobre strojovo čerpateľná
 • rýchla a jednoduchá aplikácia
 • vysoká odolnosť voči obrusu
 • rýchlo pochôdzna
 • samonivelačná schopnosť

Parametre

Parameter Popis
Typ Nivelácia
Farba Sivá
Balenie 25 kg
Spotreba 1,6 kg na 1 m² a na 1 mm hrúbky
Doba spracovania cca. 30 minut
Pevnosť tlaku po 28 dňoch > 35 Mpa
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch > 8 MPa
doba pochôdznosti po cca 2-3 hodinách
Množstvo zámesovej vody 6-6,5 litrov vody na 25 kg zmesi
Plné zaťaženie Po 7 dňoch
Pyp podkladu Betón, cementové potery

Priložené súbory

tl-chemos-garaz-sk-2018-pdf.pdf (1,58 MB)
Technický list

bl-chemos.pdf (374 kB)
Stiahnite si kartu bezpečnostných údajov

Samonivelačná hmota Chemos Garáž

Katalógové číslo:
2546702404-BL
Hmotnosť:
24.9 kg
Výrobca:
Chemos
Cena s DPH:
46,40 €
Dostupnosť:
6 dní
ks

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Príprava podkladu: Podklad musí byť suchý, pevný, čistý, zbavený prachu, odlupujúcich sa častí a mastnoty. Nesúdržné a drobivé vrstvy podkladu odbrúsiť, odfrézovať alebo otryskať. Zvyšky starých vrstiev lepidiel a farieb je nutné čo najviac mechanicky odstrániť špachtľou alebo OT 101. Väčšie trhliny vyčistiť, prerezať, zošiť oceľovými sponami a zaliať epoxidom. Dilatačné špáry uzavrieť elastickým akrylátovým tmelom. Staré dlažby, terazzo a pod. prebrúsiť brúskou s brúsnym papierom. Podklad dôkladne povysávať a napenetrovať.

Penetrovanie: Zabraňuje vsiaknutí zámesovej vody do podkladu. Viaže povrchový jemný prach, redukuje savosť podkladu, chráni na vlhkosť citlivé podklady pred zámesovou vodou z vyrovnávacích hmôt. Penetračný náter musí mať dobrú adhéziu k podkladu. Preto je najvýhodnejšie vylievať stierku aspoň 12 hodín po penetrovanie, kedy sa dá jednoducho mechanicky (poškriabaním) presvedčiť, či je súdržnosť náteru k podkladu dostatočná. Dôsledná príprava podkladu a penetrácia má rozhodujúci vplyv na výslednú kvalitu a vzhľad štrky. Penetráciu PE 406 naneste valčekom celoplošne na podklad.
Ak je podklad znečistený farbou alebo obsahuje zbyrky asfaltu a lepidiel, použite Adhézny mostík. Dodržujte návod na použitie penetrácie.

Spracovanie: Do čistej nádoby naliať 6 litrov studenej, čistej vody. Obsah vreca (25 kg) vsypať za stáleho miešania do vody. Miešať nízkootáčkovým miešadlom (500 - 700 ot.). minimálne 3 minúty tak, aby sa netvorili hrudky.

Pri realizácii hrúbky do 5 mm zmiešať s množstvom vody až 6,5 litra. Zlepší sa roztekanie bez ovplyvnenia ostatných vlastností. Pri realizácii hrúbky 6 - 20 mm zmiešať s množstvom vody 6 litrov. Pri realizácii hrúbky vrstvy 10 - 20 mm je dobré primiešať cca 5 kg ohňom sušeného kremičitého piesku zrnitosti 0,3-0,8 na jedno vrece (25 kg) nivelizačnej hmoty.

Potom nechať 2 minúty stáť a nakoniec ešte krátko premiešať. Zamiešanú homogénnu hmotu vyliať na napenetrovaný podklad a do požadovanej hrúbky, rozotrieť kovovým hladidlom alebo veľkoplošnou stierkou. Požadovanú hrúbku naniesť v jednej pracovnej operácii. Ihneď po vyliatí prevzdušniť hmotou jehličkovým valčekom, ktorý napomáha niveláci a dobrému spojeniu jednotlivých dávok. Prípadnú ďalšiu vrstvu nanášať minimálne po 18 hodinách a napenetrovaní predošlej vrstvy. Pri viacvrstvovom stierkovaní dbať, aby každá ďalšia vrstva nebola hrubšia ako predošlá. Jednotlivé dávky vylievať v pásoch po celej šírke plochy. U väčších plôch a ručným spracovanie je výhodnejšie vytvoriť viac pracovných skupín, aby bola vylievaná celá šírka súčasne.

Dôležité: Čerstvo vystierkované plochy je nutné chrániť proti príliš rýchlemu vyschnutiu, ktoré môže byť spôsobené napr. priamym slnečným svitom, vysokou teplotou a prievanom. Pred lepením krytín musí byť vystierkovanie plocha plne preschnutá. Pri hrúbce nad 5 mm použiť dilatačné okrajové penové pásky. Vysoké teploty výrazne ovplyvňujú rýchlosť hydratácie, čím sa skracuje doba spracovateľnosti, preto používajte výhradne čo najstudenejšiu vodu. Najlepšie spracovateľné pri teplote 18 - 25 °C, teplota podlahy nad 15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 75 %.

 


 

Ako správne miešať samonivelačné hmoty?

Samonivelačné hmoty spracovávame rozmiešaním v studenej vode. Už pri miešaní dochádza k reakcii cementu a vody. Pretože však chceme, aby nivelačná hmota mala určité nami zvolené vlastnosti, ako sú dlhšia spracovateľnosť, výborná tekutosť, rýchle tuhnutie a tvrdnutie a pod., musíme túto hmotu už pri jej výrobe modifikovať prísadami. Rozpustenie týchto prísad trvá určitý čas a je veľmi důležité, aby boli rozpustené v procese miešania a nie až po rozliatí na podklad. Pri skrátenej dobe miešania by sa nemusela dosiahnuť maximálna tekutosť hmoty. Preto je dôležité dodržanie celkového času miešania, vrátane prestávky, pretože aj počas prestávky prebieha rozpúšťanie prísad.

Prečo dodržať predpísané množstvo vody?

Vodu použitú pri miešaní cementových hmôt voláme zámesová voda. Jej úlohou je reagovať s cementom a vytvárať tak zložité formy väzieb v hydratačných novotvaroch. Pre dostatočnú hydratáciu cementu a dosiahnutie požadovanej spracovateľnosti potrebujeme určité množstvo vody. Toto množstvo určí výrobca cementovej hmoty vo svojom návode a vychádza z množstva použitého cementu a z receptúry suchej zmesi. Táto voda sa v procese tuhnutia a tvrdnutia cementovej hmoty delí na: chemicky a fyzikálne viazanú a voľnú vodu.

Chemicky viazaná voda sa stáva trvalou súčasťou hmoty a uvoľní sa iba pri vysokej teplote nad 200 °C. Časť fyzikálne viazanej vody bude tiež súčasťou hmoty a časť sa za určitých podmienok odparí a spôsobuje vznik napätí a zmrašťovanie hmoty. Zmrašťovanie je súčasne eliminované expanzními prímesami.

Voľná voda vyplňuje prevažne najväčšie póry a ľahko sa vysušuje. Ostávajú po nej prázdne póry, ktoré znižujú pevnosti. To je presne tá voda, ktorú meriame vlhkomerom a čakáme, kedy sa odparí. Treba si teda uvedomiť, že každé deci vody navyše v konečnom dôsledku zvyšuje pórovitosť cementovej hmoty a tým negatívne ovplyvňuje významné technické vlastnosti samonivelačnej vrstvy, ako sú pevnosť, nasiakavosť, trvanlivosť, zmrášťovanie, pnutie, ale aj čas vysýchania.

Negatívny vplyv predávkovania zámesovej vody na homogenitu tekutej nivelačnej hmoty sa dá znížiť použitím rôznych stabilizátorov v receptúre. To znamená, že s predávkovaním zámesovej vody s minimálnym zhoršením stability tekutej hmoty sa do určitej miery počíta napriek tomu, že sa zhoršia vlastnosti zatvrdnutej hmoty. Bežne sa počíta s predávkovaním do 10 %, to znamená pri predpísanej vode 6 litrov maximálne ju navýšiť na 6,6 litra. Napr. produkty firmy Chemos sú nastavené na navýšenie vody o 12 %. Prekročenie týchto limitov spôsobuje rozsadanie hmoty ihneď po rozliatí. Prejaví sa to tým, že najväčšie a tým aj najťažšie zrnká piesku sadajú na podklad a naopak jemné častice sú vyplavované na povrch. Tým vzniká nerovnomerné vypĺňanie priestoru medzi veľkými zrnami a tým fatálny pokles pevnosti a nárast pnutia. Použitie väčšieho množstva zámesovej vody, ako je predpísané, sa dá zistiť aj po uschnutí hmoty. Zvlášť nebezpečné pre kvalitu je navýšenie zámesovej vody pri liati hrúbky už nad 8 - 10 mm.

Môžem do nivelačnej hmoty pridávať piesok?

Tak toto je presne opačný prípad ako s vodou, pretože pridávaním piesku do nivelačnej hmoty sa jej niektoré vlastnosti zlepšujú. U výrobkov Chemos sa týmton znižuje vnútorné pnutie takmer na nulu. Je však potrebné dodržať doporučenia výrobcu, akej zrnitosti má byť piesok. Je to veľmi dôležité, pretože výrobca má vo vreci už piesok presne definovanej zrnitosti a ten pridaný piesok má doplniť krivku zrnitosti a nie ju rozbiť. Pridaný piesok pridávame v množstve podľa doporučenia výrobcu. Piesok je možné pridávať od hrúbky 8 -10 mm. Nesmie sa však navyšovať množstvo zámesovej vody.

Prečo je potrebné zatemniť veľké okná a zamedziť prievanu?

Tu môžeme nadviazať zase na vodu, ktorá je použitá na miešanie. Všetci to poznáme z klasického betónovania. Krátko po betónovaní musíme betón polievať aj niekoľko dní a tak mu dodávať vlhkosť na ešte prebiehajúcu hydratáciu a zamedziť vysúšaniu fyzikálne viazanej vody. A práve preto, aby sme toto nemuseli robiť, sú v samonivelačných hmotách použité prísady, ktoré viažu na seba dostatočné množstvo vody pre udržiavanie vlhkosti v hmote, aby mohol cement ďalej hydratovať. Táto voda, môžeme ju nazývať ošetrovacou, sa uvoľňuje postupne. Ak sa však počas schnutia hmoty, krátko po jej vyliati, zámesová voda rýchlo odparuje napr. pôsobením prehriatia od slnka alebo aj prievanom, môže sa stať, že ani prísady na zadržiavanie vody nebudú schopné vodu dostatočne udržať. Následne sa začne znižovať množstvo fyzikálne viazanej vody, ktoré nie je nahradzované. Vzniká zmrášťovanie, ktoré vyvoláva pnutie v čase, kedy hmota ešte nemá dostatočnú pevnosť a môže dochádzať k vzniku zmrašťovacích trhlín, resp. k ostatným poruchám vytvrdnutej hmoty.

A na záver asi toľko, s prípravou podkladu neponáhľajte.

Všetko si starostlivo zamerajte, zmerajte. Skontrolujte podklad. Nezabudnite si zmerať vlhkosti a zvyškovej vlhkosti. Na každých 100 m² ste pri cementových a anhydritových poteroch povinní urobiť 3 cm merania - to ukladá STN norma 744505. Pred niveláciou všetko zbrúsite, prefrézujete. Používajte dilatačné pásky. Rešpektujte dilatácie pracovné, konštrukčné, zmršťovacie, akustické. Pred niveláciou si overte savosť podkladu. Otvorená klapka v krbe nemusí v kombinácii s dierou pre digestor alebo iné dva otvory, ktoré vytvoria prievan, treba poriešiť a nezabudnite podlahové kúrenie, vypínač OFF.

 


Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Irrit. 2 Žieravosť / dráždivosť kože, podkategórie 2
 • Skin Sens. 1 Respiračná / kožná senzibilizácia, kategória 1
 • Eye Dam. 1 Vážne poškodenie očí / podráždenie očí, kategória 1
 • STOT SE 3 Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia, kategória 3

Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES

 • H315 Dráždi kožu.
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné pokyny

 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P261 Zabráňte vdychovaniu prachu, dymu, plynu, hmly, pár, aerosólov.
 • P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
 • P280 Noste ochranné rukavice - ochranné okuliare.
 • P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 Okamžite volajte Toxikologické informačné centrum alebo lekára.

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky