Cementová samonivelačná podlahová stierka na hrúbku vrstvy 0,5 - 20 mm v jednej pracovnej operácii. Samovoľne sa roztekajúca podlahová hmota na vyrovnávanie podkladov, vhodná na vyrovnávanie podkladov v bytových a objektových priestoroch s bežným zaťažením. Vhodná pre podlahové kúrenie a pod kolieskové stoličky. Pochôdzna po cca 2 – 3 hodinách.

Vhodná na:

 • betónové podklady
 • cementové potery
 • staré podklady s pevne koherentnými zvyškami lepidiel
 • vytvorenie rovnakých, savých plôch pre pokládku parkiet, kobercov, dlažby, PVC a iných podlahovín

Prednosti

 • veľmi dobrý rozliv a čerpateľnosť
 • nulové pnutie
 • vynikajúca spracovateľnosť, rýchlo pochôdzna
 • veľmi tvrdá, po brúsení veľmi hladká
 • dobre pevnosti v tlaku a ťahu za ohybu

Parametre

Parameter Popis
Typ Nivelácia
Farba Sivá
Balenie 25 kg
Spotreba 1,5 kg na 1 m2 a na 1 mm hrúbky
Vhodné pre podlahové vykurovanie Áno
Doba spracovania cca 40 minut
Pevnosť tlaku po 28 dňoch > 30 Mpa
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch > 8 MPa
doba pochôdznosti po cca 3 hodinách
Doba, po ktorej je možné lepiť po cca 48 hodinách
Množstvo zámesovej vody 6 - 6,5 litrov na 25 kg zmesi
Min. vrstva pre stoličky na kolieskach 1 mm
Pre hrúhku vrstvy 0,5 - 20 mm
Pyp podkladu Betón, anhydrit

Priložené súbory

chemos-standard-30.pdf (1,70 MB)
Stiahnite si technické údaje

bl-chemos.pdf (374 kB)
Stiahnite si kartu bezpečnostných údajov

Nivelačná hmota Chemos Standard 30

Katalógové číslo:
2546703404-BL
Hmotnosť:
24.9 kg
Výrobca:
Chemos
Cena s DPH:
29,50 €
Dostupnosť:
6 dní
ks

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Príprava podkladu: Podklad musí byť trvalo suchý, pevný, čistý, zbavený prachu, odlupujúcich sa častí a mastnoty, pevný v tlaku a ťahu podľa STN 74 4505. Podklad vždy prebrúste, aby sa odstránili aj slabo držiace časti podkladu. Minimalizuje sa tak riziko, že sa nivelačná hmota odtrhne aj s vrchnou časťou podkladu. Betónový podklad musí byť starý min. 28 dní. Zvyšky starých vrstiev lepidiel a farieb je nutné čo najviac mechanicky odstráni špachtľou alebo brúsením. Praskliny v podklade vyspraviť opravným tmelom Chemos. Väčšie trhliny vyčistiť, prerezať brúskou, zošiť oceľovými sponkami a zaliať epoxidom. Konštrukčné dilatačné škáry uzavrite pružným polyuretánovým tmelom. Staré dlažby, teraco a pod. prebrúsiť brúskou s brúsnym papierom. Odstránia sa tak mastné vrstvy po ošetrujúcich prípravkoch a po užívaní podlahy. Podklad dôkladne povysávať priemyselným vysávačom a napenetrovať vhodnou penetráciou Chemos.

Spracovanie: Do čistej nádoby naliať 6 - 6,5 litra studenej, čistej vody. Obsah vreca vsypuje za stáleho miešania do vody. Mieša nízkootáčkovým miešadlom (500 - 700 ot./min.) minimálne 3 minúty tak, aby sa netvorili hrudky. Potom nechať chvíľu odstáť a nakoniec ešte krátko. premiešať pri pomalých otáčkach. Zamiešanú homogénnu hmotu vyliať na napenetrovaný podklad a do požadovanej hrúbky rozotrite kovovým hladítkom alebo veľkoplošnou stierkou. Požadovanú hrúbku naniesť v jednej pracovnej operácii. Ihneď po vyliatí prevzdušniť hmotu ihličkovým valčekom, ktorý napomáha nivelizácii, odvzdušneniu hmoty a dobrému spájaniu jednotlivých dávok. Prípadnú ďalšiu vrstvu nanášajte až po riadnom vyschnutí, prebrúsení a napenetrovaní predošlej vrstvy. Pri viacvrstvovom stierkovaní treba dbať na to, aby každá ďalšia vrstva nebola hrubšia ako predchádzajúca. Čas spracovania je 30-40 minút, pochôdzna po približne 2-3 hodinách, doba schnutia pred pokládkou podlahových krytín je cca 48 hodín. (platí pri 20oC, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbka vrstvy 3 mm hrúbky).

Odporúčanie: Pri realizácii hrúbky do 5 mm miešajte s množstvom vody až 6,5 litrov. Zlepší sa roztekanie bez ovplyvnenia ostatných vlastností. Pri realizácii hrúbky 6 – 20 mm miešajte s množstvom vody 6 – 6,3 litrov. Čím väčšia hrúbka samonivelačnej hmoty, tým menej zámesovej vody treba použiť. Pri realizácii hrúbky vrstvy 10 - 20 mm je možné primiešať cca 5 - 6 kg ohňom sušeného kremičitého piesku Chemos 0,3 - 0,8 na jedno vrece nivelizačnej hmoty. Pri miešaní nivelaènej hmoty s pieskom použite 6,2 - 6,5 litrov vody.

 


 

Ako správne miešať samonivelačné hmoty?

Samonivelačné hmoty spracovávame rozmiešaním v studenej vode. Už pri miešaní dochádza k reakcii cementu a vody. Pretože však chceme, aby nivelačná hmota mala určité nami zvolené vlastnosti, ako sú dlhšia spracovateľnosť, výborná tekutosť, rýchle tuhnutie a tvrdnutie a pod., musíme túto hmotu už pri jej výrobe modifikovať prísadami. Rozpustenie týchto prísad trvá určitý čas a je veľmi důležité, aby boli rozpustené v procese miešania a nie až po rozliatí na podklad. Pri skrátenej dobe miešania by sa nemusela dosiahnuť maximálna tekutosť hmoty. Preto je dôležité dodržanie celkového času miešania, vrátane prestávky, pretože aj počas prestávky prebieha rozpúšťanie prísad.

Prečo dodržať predpísané množstvo vody?

Vodu použitú pri miešaní cementových hmôt voláme zámesová voda. Jej úlohou je reagovať s cementom a vytvárať tak zložité formy väzieb v hydratačných novotvaroch. Pre dostatočnú hydratáciu cementu a dosiahnutie požadovanej spracovateľnosti potrebujeme určité množstvo vody. Toto množstvo určí výrobca cementovej hmoty vo svojom návode a vychádza z množstva použitého cementu a z receptúry suchej zmesi. Táto voda sa v procese tuhnutia a tvrdnutia cementovej hmoty delí na: chemicky a fyzikálne viazanú a voľnú vodu.

Chemicky viazaná voda sa stáva trvalou súčasťou hmoty a uvoľní sa iba pri vysokej teplote nad 200 °C. Časť fyzikálne viazanej vody bude tiež súčasťou hmoty a časť sa za určitých podmienok odparí a spôsobuje vznik napätí a zmrašťovanie hmoty. Zmrašťovanie je súčasne eliminované expanzními prímesami.

Voľná voda vyplňuje prevažne najväčšie póry a ľahko sa vysušuje. Ostávajú po nej prázdne póry, ktoré znižujú pevnosti. To je presne tá voda, ktorú meriame vlhkomerom a čakáme, kedy sa odparí. Treba si teda uvedomiť, že každé deci vody navyše v konečnom dôsledku zvyšuje pórovitosť cementovej hmoty a tým negatívne ovplyvňuje významné technické vlastnosti samonivelačnej vrstvy, ako sú pevnosť, nasiakavosť, trvanlivosť, zmrášťovanie, pnutie, ale aj čas vysýchania.

Negatívny vplyv predávkovania zámesovej vody na homogenitu tekutej nivelačnej hmoty sa dá znížiť použitím rôznych stabilizátorov v receptúre. To znamená, že s predávkovaním zámesovej vody s minimálnym zhoršením stability tekutej hmoty sa do určitej miery počíta napriek tomu, že sa zhoršia vlastnosti zatvrdnutej hmoty. Bežne sa počíta s predávkovaním do 10 %, to znamená pri predpísanej vode 6 litrov maximálne ju navýšiť na 6,6 litra. Napr. produkty firmy Chemos sú nastavené na navýšenie vody o 12 %. Prekročenie týchto limitov spôsobuje rozsadanie hmoty ihneď po rozliatí. Prejaví sa to tým, že najväčšie a tým aj najťažšie zrnká piesku sadajú na podklad a naopak jemné častice sú vyplavované na povrch. Tým vzniká nerovnomerné vypĺňanie priestoru medzi veľkými zrnami a tým fatálny pokles pevnosti a nárast pnutia. Použitie väčšieho množstva zámesovej vody, ako je predpísané, sa dá zistiť aj po uschnutí hmoty. Zvlášť nebezpečné pre kvalitu je navýšenie zámesovej vody pri liati hrúbky už nad 8 - 10 mm.

Môžem do nivelačnej hmoty pridávať piesok?

Tak toto je presne opačný prípad ako s vodou, pretože pridávaním piesku do nivelačnej hmoty sa jej niektoré vlastnosti zlepšujú. U výrobkov Chemos sa týmton znižuje vnútorné pnutie takmer na nulu. Je však potrebné dodržať doporučenia výrobcu, akej zrnitosti má byť piesok. Je to veľmi dôležité, pretože výrobca má vo vreci už piesok presne definovanej zrnitosti a ten pridaný piesok má doplniť krivku zrnitosti a nie ju rozbiť. Pridaný piesok pridávame v množstve podľa doporučenia výrobcu. Piesok je možné pridávať od hrúbky 8 -10 mm. Nesmie sa však navyšovať množstvo zámesovej vody.

Prečo je potrebné zatemniť veľké okná a zamedziť prievanu?

Tu môžeme nadviazať zase na vodu, ktorá je použitá na miešanie. Všetci to poznáme z klasického betónovania. Krátko po betónovaní musíme betón polievať aj niekoľko dní a tak mu dodávať vlhkosť na ešte prebiehajúcu hydratáciu a zamedziť vysúšaniu fyzikálne viazanej vody. A práve preto, aby sme toto nemuseli robiť, sú v samonivelačných hmotách použité prísady, ktoré viažu na seba dostatočné množstvo vody pre udržiavanie vlhkosti v hmote, aby mohol cement ďalej hydratovať. Táto voda, môžeme ju nazývať ošetrovacou, sa uvoľňuje postupne. Ak sa však počas schnutia hmoty, krátko po jej vyliati, zámesová voda rýchlo odparuje napr. pôsobením prehriatia od slnka alebo aj prievanom, môže sa stať, že ani prísady na zadržiavanie vody nebudú schopné vodu dostatočne udržať. Následne sa začne znižovať množstvo fyzikálne viazanej vody, ktoré nie je nahradzované. Vzniká zmrášťovanie, ktoré vyvoláva pnutie v čase, kedy hmota ešte nemá dostatočnú pevnosť a môže dochádzať k vzniku zmrašťovacích trhlín, resp. k ostatným poruchám vytvrdnutej hmoty.

A na záver asi toľko, s prípravou podkladu neponáhľajte.

Všetko si starostlivo zamerajte, zmerajte. Skontrolujte podklad. Nezabudnite si zmerať vlhkosti a zvyškovej vlhkosti. Na každých 100 m² ste pri cementových a anhydritových poteroch povinní urobiť 3 cm merania - to ukladá STN norma 744505. Pred niveláciou všetko zbrúsite, prefrézujete. Používajte dilatačné pásky. Rešpektujte dilatácie pracovné, konštrukčné, zmršťovacie, akustické. Pred niveláciou si overte savosť podkladu. Otvorená klapka v krbe nemusí v kombinácii s dierou pre digestor alebo iné dva otvory, ktoré vytvoria prievan, treba poriešiť a nezabudnite podlahové kúrenie, vypínač OFF.

 


Klasifikácia podľa 1272/2008/ES:

 • Skin Irrit. 2 Žieravosť/dráždivosť pre kožu, podkategória 2
 • H315 Dráždi kožu.
 • Skin Sens. 1 Senzibilizácia dýchacích ciest / senzibilizácia kože, kategória 1
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Eye Irrit. 2 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 2
 • H318 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • STOT SE 3 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 3
 • H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Štandardné vety o nebezpečnosti (H-vety):

 • H315 Dráždi kožu.
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné pokyny:

 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P261 Zabráňte vdychovaniu prachu - dymu - plynu - hmly - pár -aerosólov.
 • P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
 • P280 Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare.
 • P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
 • P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
 • Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky