Osmo Ochranná olejová lazúra 701 je matný ochranný vrchný náter na olejovej báze pre drevené prvky v exteriéri. Mikroporézny a priedušný vrchný náter umožňuje drevu dýchať a znižuje nebezpečenstvo napúčanie a zmršťovanie dreva. Odolný voči vode aj nepriaznivým poveternostným podmienkam. Obsahuje aktívne zložky pre ochranu vrchného náteru pred riasami a napadnutím plesňami.

Drevo je prírodný produkt, ktorý sa niekedy správa inak, než je žiaduce. Môže sa stať, že drevo nepojme rovnomerne olejový náter. Výsledkom je nerovnomerný farebný odtieň. Na to však máme Ochrannú olejovú lazúru 701 bezfarebnú matnú. Následná doúpravu týmto výrobkom zmatnie lesklé oblasti a zaistí tak jednotný a elegantný vizuálny obraz.

Odporúčané použitie: Vhodný ako bezfarebný, matný samostatný náter pre zvislé chránené vonkajšie konštrukcie ako sú strešné podhľady, prístrešky na autá alebo opláštenie budov. Osmo Ochranná olejová lazúra 701 bezfarebná neposkytuje žiadnu ochranu proti UV žiareniu, a preto nie je doporučovaná pre aplikácie na priamom slnku. Je taktiež vhodná ako bezfarebný, matný vrchný náter (len pre zvislé plochy) na farebné Osmo vonkajšie vrchné nátery ako sú Osmo Sedliacka farba, Osmo Ochranná olejová lazúra. Docielite tým dodatočného prírodného matného vzhľadu povrchu.

Základné informácie:

 • Na báze prírodných obnoviteľných zdrojov
 • Podkladový a vrchný náter v jednom
 • Vrchný náter chrániaci proti napadnutiu plesňami, riasami a drevokaznými hubami
 • Mikroporézny, priedušný povrch
 • Pre rozmerovo stále / rozmerovo nestále drevené prvky v exteriéri
 • Zaschne po približne 4 - 6 hodinách
 • Obsah postačí pre približne 50 m2 brúseného dreva / približne 25 m2 hrubo rezaného dreva

Parametre

Parameter Popis
Výdatnosť m²/l 1 liter = 26 m² pri 1 nátere
Počet náterov Neošetrené drevo 2, renovácia 1
Náradie pre aplikáciu Štetec, valček
Typ Tenkovrstvové
Biocidy Obsahuje
Báza Olejová
Prevedenie Bezfarebné
Stupeň lesku Matné
Použitie Exteriér
Doba zaschnutia 4-6 hodín 1 náter, 12 hodín 2
Riedenie Neriediť

Priložené súbory

Osmo 701 CZ.pdf (260 kB)
Technický list CZ

OSMO 701 bezfarebná olejová lazúra matná

Výrobca:
Osmo
Cena s DPH:
od 12,10 €
Dostupnosť:
Skladom
Foto Katalóg. číslo / Názov Dostupnosť Množstvo Cena s DPH Kúpiť kusov
Osmo 701 bezfarebná olejová lazúra matná 0,125l 12100070
0,125 litra
Skladom 1 ks 12,10 €
Osmo 701 bezfarebná olejová lazúra matná 0,75l 12100075
0,75 litra
6 dní 0 ks 38,80 €
Osmo 701 bezfarebná olejová lazúra matná 2,5l 12100085
2,5 litra
6 dní 0 ks 116,80 €

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

 

Príprava: Drevený povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť pokrytý námrazou (vlhkosť max. 20%). Očistite, prípadne slabo obrúste staré mikroporézna nátery a odstráňte staré farby a laky. Osmo Ochranná olejová lazúra je pripravená na priame použitie, prosím nerieďte. Dobre pred použitím premiešajte. Ak je to možné, aplikujte prvý náter na všetky plochy pred vlastným zmontovaním konštrukcie. Ak je požadovaná ešte dodatočná ochrana proti hnilobe a modraniu dreva, je možné drevo pred aplikáciou náteru ošetriť - pokiaľ možno zo všetkých strán - prípravkom Osmo Impregnácia dreva WR 4001.

Zpracovanie: Prípravok naneste rovnomerne v tenkej vrstve pevným Osmo ručným štetcom alebo Osmo valčekom z mikrovlákna alebo nanášacím rúnom v smere vlákien dreva a dôkladne rozotrite. Nechajte schnúť za dobrého vetrania ca. 4 - 6 hodín. Potom naneste rovnakým spôsobom aj druhý náter. Pri renovácii povrchu obvykle stačí jeden náter Osmo Ochrannú olejovú lazúrou, aplikovanú na očistený povrch. Uistite sa, že je povrch pred aplikáciou náteru dokonale čistý. Výsledný vrchné náter závisí - okrem iného - aj na prirodzených charakteristikách dreva, z tohto dôvodu odporúčame vykonanie skúšobnej náteru pred použitím.

Upozornenie: transparentný farebný odtieň je ovplyvnený prírodnou farbou dreva a môže sa preto líšiť od odtieňa vzorky. Svetlé transparentné odtiene poskytujú len malú ochranu proti UV žiareniu a neodporúčajú sa preto pre plochy silne vystavené slnku. Povrch je po uschnutí na začiatku mierne lesklý, potom polomatný. Aby sa predĺžila trvanlivosť, po dôkladnom uschnutí druhého náteru 1 x natrieť Osmo UV olejom na ochranu proti UV žiareniu Extra 420 bezfarebným.

Doba schnutia: Približne 12 hodín (za normálnych klimatických podmienok, tj. 23 °C a 50% relatívnej vzdušnej vlhkosti. Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vzdušnej vlhkosti sa doba schnutia predlžuje.


 

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548 / EHS alebo smernice 1999/45 / ES

 • R52 / 53: Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.

Bezpečnostné pokyny

 • H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • P101 P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.
 • P262 Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.
 • P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
 • P501 Obsah - obalu v súlade s miestnymi - regionálnymi - národnými - medzinárodnými predpismi.
 • Musia sa dodržiavať bežné bezpečnostné opatrenia pre manipuláciu s chemikáliami.
 • Pri brúsení je nutné používať ochranné masky proti prachu.
 • Obsahuje bután, propiconazol. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Videá


Otázka na predavačapresmerovat_automaticky